Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 8: Kořeny vzniku západního křesťanství

(8. díl)

Indická duchovní škola je tak důležitá proto, že na rozdíl od všech ostatních tradic nám jako jediná tady zakonzervovala původní indoevropskou vizi světa, která nám říká, že Světlo poznání a Bůh je totéž. Náboženské projevy řady národů často upadají do nejrůznějších "monotheismů", založených na pověrčivosti a okultismu, kde se uctívají ve slově "Bůh" různé síly světa a nikoliv vnitřní duch člověka. Máme dvě základní vize "Boha", které se zobrazují v různých kulturách. Vize "Boha" jako "Otce Světla poznání" a dále vize chtonického "Boha", sídlícího v nitru Země, v nitru hmoty, uctívaného jako Hádes u Řeků a pod řadou jiných jmen u mnohých jiných národů.

Pro pochopení podstaty vzniku západního křesťanství je nesmírně důležité pochopit příčinu zkázy naší indoevropské duchovní tradice. Je jí rafinovaná záměna původních světelných hodnot za zrcadlovou chtonickou tradici židovskou a postupná materializace duchovních představ včetně vulgarizace kultu sómy a jeho "adoptování" měsíčním náboženstvím. Tím se změnilo uctívání ducha poznání a oběti slova v krvavý rituál obětování zvířat a později i lidí. Tak se stalo, že byla naše "sluneční" a světelná podstata nahrazována měsíční – hmotnou nápodobou a ten celý původní védský vykřesávaný duch Světla poznání, božský sóma se proměnil, v rámci sestupného procesu, do podoby tělesného Krista přibitého na kříži, celého zkrvaveného a posetého ranami, bez kterých by údajně nebylo našeho spasení! Potom vyznavači takto démonsky pojaté "lidské oběti" zachytávali jeho krev do "posvátné nádoby" – "svatého grálu" a to již je čistě démonský obřad a my jsme se ocitli v ďábelsko-upírském kultu, kde se pije lidská krev, kde se ničí skutečná duchovní podstata člověka a kde se namlouvá lidem to, že je to něco "spásného" a dokonce něco lidského!

Rozhodující zkázonosnou roli v procesu zničení skutečného duchovního a světelného poselství sehrálo židovství. Židovství je jednoznačně chtonické náboženství se všemi rysy, které můžeme najít hojně na naší planetě. Není tedy ani dobré, ani zvláštní, jak se židé domnívají, že jsou výluční a výjimeční. Naopak, jsou velmi podobni všem chtonikům, šivaistům v Indii nebo aztéckým papahuům, kteří prováděli podobnou krvavou liturgii a jsou také velmi podobní řeckým uctívačům Háda, dokonce i svým oblečením.

Filosofie židů je založena na tom, že se budou pragmaticky řídit metodou využívání jakéhokoliv prospěšného okamžiku ve svůj prospěch a to jakýmikoliv prostředky. Tím svedli celý západní katolický směr ke zkázné nauce tzv. "tolerance" a "respektu", kdy stát se "kajícím se hříšníkem" se nám ukazuje jako "zbožná" lidská cesta. Hřešíme podle katolické nauky stále kvůli žádosti a lačnosti, která je ale od Boha, kterého uctíváme a vyznáváme, proto se stále kajeme a platíme církvi, která nám následně všechny naše hříchy promine. Západní církev je touto konstrukcí a záměrem zcela nepochybně od samého začátku "církví hříšníků" a církví démonskou. Oprávněně můžeme říci, že díky Bibli a židokřesťanství jsme se octli ve světě, kde se šúdrové zmocnili bráhmanského učení s tvrzením, že jdou "svatou cestou". Přitom jdou cestou, která likviduje Člověka s jeho lidskými hodnotami. Příčinou této proměny je chtonická, podzemní podstata jejich "Boha" coby zdroje energie a síly, ze které židokřesťanství čerpá.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 8: Kořeny vzniku západního křesťanství

22.03.2020

Rychlá navigace: