Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 7: Svatý Vít

(7. díl)

Málokterý Čech dnes už ví, jak doopravdy vznikl tento katolický svatý, který má na pražském hradě nádhernou katedrálu. Jeho svátek připadá podle církevního kalendáře na 15. června. Proč právě tento den? Tohoto dne roku 1168 totiž vojsko dánského krále Waldemara přepadlo a zničilo posvátný okrsek nejvyššího boha Slovanů na ostrově Rujana – Svantovita a samotnou jeho sochu rozsekalo na kousky. Pád slovanského Svantovita se stal dnem zmrtvýchvstání jeho stínu z podvodní říše Hada – smyšleného, židokřesťanského mučedníka svatého Víta, kterého, přesně podle příkladu vzniku textu Bible, brzy opatřili svatí muži v klášterech, velmi dávnou a mučednickou historií.

Náboženství Hada si jen na sebe obléklo Krista

K odlišení plev od zrna se v Jižní Francii ve 13. století užívalo velmi charakteristické zkoušky. Protože se mezi tamními obyvateli nedali kacíři (ti čistí) vyhledat přímo a rychle bez dlouhých vyšetřování a výslechů, vynalezli propagátoři židokřesťanského kultu velmi rychlou metodu k jejich objevení. Stačilo každého vesničana podezřelého z kacířství podrobit zkoušce, zda je ochoten zabít jakékoliv malé zvíře, např. kuře. Pokud bez okolků vykonal nožem tuto uloženou krvavou práci, byl shledán pravověrným a patřil do západní katolické církve. Když se zdráhal prolít krev, neboť jeho přesvědčení mu to nedovolovalo, byl shledán kacířem – tím čistým a skončil proto na šibenici nebo v plamenech. Jakékoliv iluze o údajně křesťanském vedení Evropanů k lidskosti můžeme proto velmi rychle opustit. Náboženství Hada si jen na sebe obléklo Krista, aby tímto hereckým trikem – stejně jako to udělal Jákob-Izrael, který oklamal svého slepého otce Izáka v Bibli, oklamalo toto židokřesťanské náboženství všechny ty, kteří sice mají oči, ale nikoliv k vidění. Spodní svět vod již dávno pochopil, že napodobivé herectví a lživé chlácholivé slovo jsou daleko účinnější prostředky k dobývání cizího majetku, nežli meč sám. Slovo – jako Lež, otvírá moci budoucnost, ve svém náboženském významu. Jako negativ védského slova probuzení a poznání se bohužel vydalo na své vítězné tažení po celé planetě.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 7: Svatý Vít

21.03.2020

Rychlá navigace: