Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 25: "Had" nechápe hodnotu Úplnosti a Celistvosti

(25. díl)

"Had" nechápe hodnotu Světla poznání a duchovního Člověka, hodnotu Úplnosti a Celistvosti, chápe jen omezené Částečno a Dočasno. Má na zřeteli jen své hmotné tělo, včetně svého veškerého hmotného majetku. Ovládá okolí svou zrcadlovou technikou záměny a též prostřednictvím své základní metody, metody hromadění majetku a bohatnutí. Vše zrozené z ducha formálně napodobuje a prohlašuje za své. Jeho inteligence pracuje vždy jen v neprospěch skutečného Člověka. Tento Had je stínem a opakem původního středu poznání. Je stálým účastníkem a prostředníkem mezi oběma znepřátelenými řády, avšak ne proto, aby je, jak se píše v upanišadách, od sebe odděloval a tak zabraňoval světovému požáru, ale naopak je neustále spojuje, váže, a tak se věčně stará o co největší konflikt, nárůst nepravdy, chaosu a válek. Jeho pravým tělem a výrazem je ve skutečnosti lež. Takto postupně narůstá a sílí tělo Hada, který vyžírá a následně zaplňuje vyprázdněné místo, které původně zaujímal duchovně chápaný Člověk.

"Bůh" je v židokřesťanství koncipován zcela jinak, než v indoevropské duchovní tradici, je to pán Času, pán Událostí, pán Světa, pán Osudu, který o všem nevyzpytatelně rozhoduje. Je třeba si uvědomit, co to znamená uctívat tohoto "pána losu". Znamená to například, že házíme kostkou a ten, komu ta kostka padá je vyvolený a nevyvolený je zase ten, kterému kostka náhodou nepadá. Je to uctívání bohyně Fortuny – "Štěstěny", "Binga" nebo "Rulety" a nic víc. Je to omylná vize Boha, která sama sebe reklamuje jako "náboženství spásy pro člověka". Indoevropská tradice naopak vždy zdůrazňovala karmický přístup i to, že si člověk sám i celá lidská společnost svoji budoucnost buduje karmicky, vlastní prací a úsilím, tedy tím, za čím jde. To byla a je pro lidstvo jediná, správná cesta, kterou jsme ale museli působením násilné kristianizace opustit a dát se na židovský "hazard", coby spásnou cestu "lidského snažení".

Víra v sílu karmy je cesta, která člověka přivádí k ušlechtilosti a dělá z něj něco mnohem většího, neboť ho učí etice, podstatě lidské kultury, a ukazuje mu, že bude vždy jen to, na čem bude pracovat a co bude rozvíjet. Dnes je tomu naopak. Mnoho ubožáků utrácí každoročně obrovské sumy na nejrůznějších hazardních přístrojích a ruletách. Je to výsledek uctívání "pána losu". Statisíce lidí krachují, dostávají se do neřešitelných sociálních problémů včetně svých rodin, přichází o zaměstnání, protože jsou schopni, díky lákání "pána losu", naházet všechny své peníze do hracích automatů. Hadí společnost potměšile takové chování odsuzuje, ale přitom je skrytě podporuje. Místo, aby takovou činnost postavil stát mimo zákon a ochránil tak slabochy, naivy a zmanipulované jedince před fatální pohromou, tak povoluje provoz hracích zařízení a automatů, kam "nesvéprávní" jedinci nahážou své mzdy a přivedou tak sebe i ostatní do finančního úpadku. Ještě za Rakouska-Uherska byl hazard trestným činem a kdokoliv, kdo třeba hrál v hospodě karty, tak sice mohl hrát, ale jakmile se na stole objevily peníze, přišel policajt a dotyčný šel do šatlavy, protože ještě tehdy lidé věděli jak je hazard zhoubný, a že je třeba prosté lidi před ním chránit. Pán losu nedává nikdy dary tomu, kdo nejdříve neobětuje svoji duši a "Člověka" uvnitř sebe! Nejprve musíte zradit sami Sebe, lidské hodnoty (svoji duši) a teprve touto obětí Hádovi či Jahvemu se stanete jeho vojákem, budete jím obdarováni a stanete se "vyvolenými" a třeba i budete v jejich pomyslném nebi sedět po jeho pravici.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 25: Had nechápe hodnotu Úplnosti a Celistvosti

08.04.2020

Rychlá navigace: