Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 11: Zkázonosná literární práce "Hada" v Bibli

(11. díl)

Chtonický kult v Bibli stínově napodobil a zhmotnil všechny niterné gnostické události a tím dosáhl plného překrytí Světla a ducha hmotou a dosáhl tak zatmění Slunce Měsícem. Stejně jako samotné hmotné tělo Kristovo a jeho utrpení na kříži zakrývá a likviduje pravou podstatu původního védského křesťanství, tedy šíření vykřesávaného Světla poznání, tak podobně i všechny další údajné historické děje v biblické Kristově legendě postupně absorbují a ničí vše duchovní a věčné a nahrazují pomíjivým a hmotným. Touto dodatečnou stínovou materializací vznikla většina postav a jejich příběhů v Bibli. Zde se najednou převráceně, objevuje postava praotce Abrama – Abrahama a jeho rodu coby stín či negativ védského brahma (přičemž předpona a – vyjadřuje v sanskrtu stejně jako ve staré řečtině zápor), Buddha – Spasitel s dvanácti společníky, totiž s dvanácti ctnostmi Člověka (paramitami) se mění nejprve v židovského podvodníka Jákoba – Izraele s 12ti syny a později též v židovského spasitele Ježíše Krista s 12ti apoštoly. Příběh Buddhova soudu a jeho moudrost z buddhistických Džatak se objevuje v Bibli coby opsaná a přisvojená moudrost Šalamounova. Božská mana (sanskrtem doslova – "z brahma pocházející mysl"), která sestupuje shůry na gnostika při procesu křtu, se mění v Bibli v příběh o pojídání zcela hmotných kuliček jakési many, které padají z nebe, protože Židé mají hlad. Celý tento proces zhmotňování idejí východní duchovní školy vznikl hadí inteligencí, milující lež, lstivost a podvody. Všechny zrcadlově vzniklé stínové příběhy v Bibli jsou zároveň obrovskou propagandistickou pomluvou, vedenou nenávistí vůči původnímu originálu, který se židovští autoři snaží zlikvidovat a nahradit svými vpisky.

Biblický obraz údajného vraha Kaina, který byl naopak v nag hammadských gnostických textech uctívané slunce, pošpiněný obraz Světlonoše – Lucifera, nenávistně vykreslená východní úcta ke stromu poznání – fíkovníku, který je nejen v Tóře, ale dokonce i v Novém zákonu pomluven a zlořečen židovským Ježíšem Kristem nebo dokonce sám obraz Buddhy, který je zde vykreslen jako zhoubný a mrzký asketa v zemi Gadharénské, který je posedlý běsem a způsobuje mezi lidmi ďábelství. Doslova desítky podobných míst v Bibli dosvědčují a ukazují dodnes pozorným čtenářům, co je to kult Hada a jaká je jeho zkázonosná práce.

Židovstvím upravené myšlenky výchovní duchovní školy, které v Evropě nebyly známé, se v rámci západního židokřesťanství staly známými biblickými příběhy, zobrazovanými později po tisíciletí ve všech evropských chrámech, v kodexech či obrazárnách židokřesťanské šlechty. Také Spasitelovo zrození v gnostickém zření – aramejsky v nazaře přetvořila katolická církev podle sebe a poté spojila, někdy ve 4. stol. nl., s dodatečně vystavěnou skutečnou fyzickou vesnicí – Nazarethem. Panenská mysl gnostikova, védsky maria, která rodí Světlo (osvobození) odvozené od kořene mar – zářit, svítit, se stala pod stejným jménem v Bibli i skutečnou fyzickou pannou, Pannou Marií, která porodila děťátko. Židokřesťanství dokonce dokázalo vyrobit i tak zcela nesmyslný obraz rodící panny a tím byla zkonkrétněna do hmoty a židokřesťanství tak překrylo původní gnostickou životodárnou myšlenku o čistotě mysli, jako základní podmínce probuzení.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 11: Zkázonosná literární práce Hada v Bibli

25.03.2020

Rychlá navigace: