Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 35: Ahura Mazda a Angri Mainyu

(35. díl)

Uctívání vykřesaného haomy jako úplného Člověka praktikovalo také Párské náboženství. Párská rostlina haomy nikdy nebyla, stejně jako indická rostlina sómy, žádnou fyzickou zelenou bylinou, rostoucí kdesi v horách, ale byla Pravdou a vědomě pěstovanou tradicí lidské moudrosti, udržovanou věčně se opakujícím křestem. Vykřesání haomy probouzelo lidské vědomí a udržovalo ho stálým ošetřováním. Toto posvátné a životodárné slovo – "haoma" dalo vzniknout názvu člověka (latinsky homo). Pársové uctívali a dodnes uctívají životodárnou sílu Světla poznání, ze které se člověk zrodil se svými vnitřními, skutečnými kvalitami, pod jménem Pán Velkého Vědění – Ahura Mazda, který byl ztotožňován se šesti nejvýznačnějšími hodnotami, zvanými Nesmrtelní svatí či Věční rozhojnitelé duchovního Člověka, pársky Ameša spenta. Byli to tito: Kšatra vaišta, západním křesťanům dobře známé jako Ježíšovo království nebeské, Vohu mano – Dobrá lidská mysl, Aša vahišta – Nejvyšší čistota, Spenta armaiti – Dokonalá moudrost (pozdější Hagia Sofia antických gnostiků), Haurvatat – Plnost a Ameretat – Nesmrtelnost. Právě kvůli této šestici byl Ahurův či Asurův strom života na dochovaných elamských a mezopotamských památkách často výtvarně vyjádřen jako strom se šesti ratolestmi.

Protivníkem a opačným pólem Ahury Mazdy byl jeho stín a úhlavní nepřítel všeho živého a člověka zvlášť, nazývaný pársky Angri Mainyu, Hladová mysl. Je možné ho religionisticky ztotožnit s védským hadem Vrtrou, řeckým Hádem, židovským Jahvem, indickým Šivou či aztéckým Vicilipočtlim – obecně řečeno s jakýmkoliv chtonickým kultem zemní či podzemní síly a jako takový byl, je a také vždy bude především Pánem zrcadlení a Duchem nápodoby. Napodobuje totiž pouze formálně všechny vlastnosti dobra a lidskosti – tj. vlastnosti Ahury Mazdy, ale jen proto, aby touto nápodobou mohl nad lidmi lépe panovat a vést je do záhuby. To činí stálým obalováním a uzavíráním vykřesaného Světla života do černé schránky egoismu a materialistického nevědění, do pověstné schránky úmluvy či camery obscury – pomocí které vytváří nápodobou zrcadlově převrácené a studené kopie, aby vše organicky zrozené, co má spoluúčast na duchovním člověku bylo nahrazeno neživým, studeným a umělým.
Stínový dvojník Velkého Vědění – Ahury Mazdy – se především snažil smazat jasně patrný rozdíl mezi Dobrem a Zlem, Světlem a Tmou, Pravdou a Lží, neustálým míšením těchto kvalit dohromady (odtud název směšovač – stejně jako indický Šiva).

Z pradávného védského učení o třech světech vyrůstá celý smysl křtu a je reprezentován védským slovem krš – kršati, které je více než podobné českému křesati a vykřesávati. Tato védská praxe vykřesávání či vyvolávání jiskry pomocí Slova a Poznání je pravým Spasitelem a Zachráncem lidského rodu a je chápána jako vytváření prostoru Světla ve Tmě.

Obchodník a jeho živnost byl v perské říši ve starodávných kulturách něčím opovrženíhodným, protože nevytvářel prostor Člověka a Světla, nezapaloval svíci ve tmách, neprosazoval posvátné hodnoty duchovního Člověka, ale citem a lidskostí vyprázdněný prostor středu doslova vyžíral svou ziskuchtivostí. V indické Védě byl vždy obchodník, zvaný pani – ruka, která bere – přímo úhlavním nepřítelem duchovní cesty člověka a byl věrným otrokem Vrtry – Hada zkázy, před kterým védské zpěvy mocně varovaly.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 35: Ahura Mazda a Angri Mainyu

18.04.2020

Rychlá navigace: