Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 34: Král

(34. díl)

Král není ve skutečnosti společenská role, ale je to vývojové stádium člověka. Je to stav, ke kterému nyní všichni směřujeme. Někdo je mu blíž, někdo dál, ale všichni svou cestou míříme k tomu, stát se králi a královnami. Dříve mohl být králem pouze ten, jehož vztah k lidské Úplnosti, Jednotě a k duchovním kvalitám nebyl porušen. Tehdy nepřipadalo v úvahu, aby lidskou společnost řídil jen nějaký šikovný ekonomický hospodář, který nectil skutečné všelidské hodnoty, které byly vyjádřeny sedmi vrcholy královské koruny. Dnes vrhá celou lidskou společnost do záhuby zkázonosná teze, že král již dnes nemusí ctít a prosazovat duchovní principy. Král měl tehdy výsadní společenskou roli a byl především symbolem ochrany Člověka a humánních a duchovních hodnot. Ochraňoval a bránil morálku celé společnosti. Král byl ochráncem lidského prostoru a seděl s korunou na hlavě na trůnu, uprostřed mezi symboly obou slepých kosmických sil, které byly vyjádřeny žezlem (Nebe, síla tamas) v jeho levé ruce a jablkem v pravé ruce, symbolicky znázorňující zemitou, hmotnou sílu. Tímto usednutím do křesla (původ slova křeslo je odvozeno od slovesa kršati – křesati) ztělesňoval král s korunou ve védsko-křesťanské tradici rádžu – krále – sómu nebo párského hómu, jenž dokonale znal ahuramazdovské vědění a byl spojován s vykřesaným Světlem poznání a spásným lidským duchem vyprázdněného středu, který jako jediný mohl být zárukou vlády Míru a Humanity. Úpadek této ideje a tradice se stal počátkem úpadku duchovních škol, ale i celé lidské společnosti.

Dříve mohl být králem jen ten, kdo měl otevřenou korunní čakru. Většina lidí toto otevření jasně vnímala a cítila, takže nebylo nutno spekulovat o schopnostech a vlastnostech panovníka. Takový král byl ve službě pro celou společnost, lidstvo a nejvyšší dobro. To bylo automatické, protože člověk na úrovni zření celku už nikdy nejedná ve svém sobeckém zájmu a ani egoisticky. Takový člověk už jedná v souladu s přirozeností a nízké myšlenky nemají dostatečnou vibraci, aby se ho jakkoliv dotkly. Také si uvědomuje, že poškozováním celku by poškozoval i zájmy své.

Doposud lidstvo běží úprkem ke kraji propasti. U kormidla vedení světa se střídají naprostí psychopati s nejhoršími gangstery a mafiány, ale většina z nich splňuje všechny tyto atributy a pod jejich vedením ničíme svůj životní prostor závratnou rychlostí a likvidujeme planetu takovou silou, jakoby sebezničení bylo naší největší touhou a cílem. Na pokraji katastrofy hledíme do propasti, zatímco naši nemocní vůdci jen opakují jedovatá slova o nutnosti ekonomického růstu. Najednou přichází požehnání v podobě jakési chřipky, která se v nebezpečnosti nemůže rovnat opravdu těžkým nemocem, jakými lidstvo prochází, přesto se jí tak nějak zázračně daří paralyzovat ono spotřební šílenství, které lidstvu vládne.

Svět teď potřebuje mnoho pracovníků Světla, mnoho králů, kteří probudí a otevřou svou Korunu a budou manifestovat Novou Zemi. Bez napojení na vysokovibrační duchovně vyspělé energie se to neobejde. Zastavte se. Buďte sami sebou. Buďte v klidu. Radujte se. Zpívejte a smějte se. Milujte vše kolem sebe. Vnímejte svoje srdce a jeho sílící energii. Sjednoťme se a vytvořme skutečnou změnu v tomto světě. Máme k dispozici ten nejmocnější nástroj, naši Korunu – naši otvírající se korunní čakru.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 34: Král

17.04.2020

Rychlá navigace: