Souvislosti, které všude nenajdete

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (3. díl)

(3. díl)

Nyní bych vám chtěla osvětlit, jak probíhá výroba vakcín. Je velmi důležité, abychom věděli, jak se vakcíny vyrábějí, protože na základě této znalosti výroby uvidíme, jaké zdravotní škody a postižení dokáže očkování způsobit. Navíc očkování nedělá to, co je nám neustále slibováno, že tedy poskytne ochranu před nákazou.

Vakcíny se v současnosti stále nejvíce vytvářejí ve zvířatech, v jejich krvi a v jejich produktech, například ve slepičích vejcích (takzvané očkování proti chřipce). To je takzvané médium, kde se toto svinstvo – vakcína vyrábí. Pak se vytváří očkovací látky, které jsou pěstované na usmrcených lidských plodech a náš farmaceutický průmysl uvádí, že tento způsob výroby vakcín je velmi výhodný z následujícího důvodu: Výchozí materiál se dá "výhodně sehnat". Nebudu tuto větu komentovat. Předpokládám, že každý z vás si dovede představit, co se tím myslí. V tomto případě nejde jen o zdraví, ale jde o etiku a morálku a ty jsou přinejmenším tak důležité jako zdraví, ne-li ještě více. Protože etikou a morálkou náš život začíná i končí a zdraví je něco někde mezi tím.

Právě očkování proti zarděnkám a proti planým neštovicím se takto vyrábějí, na usmrcených plodech a tuto vakcínu používá celý svět kromě Japonska. Japonci se z etických důvodů brání jejímu používání a používají očkování vypěstované na buňkách psích ledvin. Pokud si ale vážíme života a ctíme ho, pak je to stejně neetické, když se použije k tomuto účelu zvíře místo člověka.

Pak existují vakcíny vyrobené na HeLa buňkách. Označení "HeLa" buňky je spojeno se ženou jménem Henrietta Lacks a je odvozeno od počátečních slabik jejího jména – He – La. Jsou od osoby, ze které pocházejí tyto používané rakovinové buňky. Tato paní zemřela v polovině 80. let a měla rakovinu, která postupovala neuvěřitelně rychle. Byla tam celá řada lékařů a vědců, kteří sledovali, jak rakovina v této ženě postupovala rychle a někoho z nich tehdy napadlo, že mohou použít tyto rychle se vyvíjející rakovinové buňky na výrobu očkovacích látek. A to je důvod, proč jsou nyní mnohé vakcíny vyrobené na tomto základě, protože tímto způsobem lze vyrobit velmi rychle a levně velké množství očkovací látky. Vidíte, že tento proces nemá nic společného se zdravím, ale s vytvořením rychlého a velkého zisku. Skutečně tady jde o zisk a o nic jiného. Dnešní (Rockefellerův) farmaceutický průmysl je vedle zbrojního průmyslu druhým nejvýdělečnějším odvětvím na zemi. Takže na těchto lidských rakovinových buňkách bylo vypěstováno očkování proti spalničkám a proti příušnicím. U nás, v průmyslových zemích neexistuje žádná jiná vakcína proti spalničkám a příušnicím, která je vypěstovaná na jiné bázi a i část očkovacích látek proti vzteklině je vypěstováno takto. Farmaceutický průmysl směle tvrdí, že to vůbec nevadí, protože tyto vakcíny jsou prý odmaštěné a filtrované a že v těchto očkovacích látkách nezůstane po rakovině ani stopy. To ale není vůbec pravda, protože tuto jejich lež si může každý snadno ověřit. Pořiďte si ampulku vakcíny, seškrábejte dole etiketu a odneste jí do laboratoře, ať vyzkoumají, co je uvnitř. Tady se ta rakovinová svinstva znovu ukážou. Tyto rakovinové buňky lze jednoznačně prokázat. To se ví. Je to smutná skutečnost a není potřeba o tom ani diskutovat, pokud to lze prokázat. Samozřejmě, že tyto rakovinové buňky mohou v těle škodit a spustit nebezpečné procesy. Ani o tomto nemusíme diskutovat.

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (3. díl)

04.11.2022

Rychlá navigace: