Souvislosti, které všude nenajdete

Jak překonat dualitu – dokončení karmického cyklu

7. část

V momentě, kdy již nad vámi hra duality ztratila svůj vliv, váš pozemský cyklus životů končí. V duální hře je podstatné to, že se identifikujete s jistým postavením na hřišti polarit. Identifikujete se s tím být chudý nebo bohatý, slavný či prostý, muž nebo žena, hrdina či dareba. Skutečně nezáleží tolik na tom, jakou roli hrajete. Dokud se cítíte za jedno s hercem na pódiu, dualita vás stále pevně svírá. To samozřejmě není špatně. Vlastně to tak mělo být. Vy jste měli zapomenout na své skutečné "Já". Abyste zakusili všechny aspekty duality, měli jste zúžit své vědomí k jisté roli v dramatu pozemského života. A hráli jste to dobře. Byli jste tolik uchváceni svými rolemi, že jste úplně zapomněli na cíl a účel procházení cyklem životů na Zemi. Tolik jste zapomněli sami na sebe, že jste vzali hry a dramata v dualitě za jedinou realitu, která existuje. Ve finále vás tato realita učinila velmi osamělé a plné strachu, což je pochopitelné, neboť právě hra duality, jak již bylo poznamenáno výše, je založena na prvcích nevědomosti a strachu. K tomu, abyste pochopili fungování duality ve vašem každodenním životě, vám popíšeme pár typických charakteristik duální hry.

1) Váš emocionální život je nestálý. Nemáte žádné emocionální ukotvení a tak jste vždy v nějaké náladě, nahoře nebo dole. Jste naštvaní či shovívaví, úzkoprsí či velkorysí, deprimovaní či entuziastičtí, šťastní nebo smutní. Vaše emoce trvale kolísají mezi extrémy. Zdá se, že máte nad těmito proměnlivými stavy jen omezenou kontrolu.

2) Jste intenzivně zapojeni do vnějšího světa. Je pro vás velmi důležité, jak vás vidí druzí. Vaše sebeúcta je založena na tom, co vám okolní svět, společnost či vaši milovaní zrcadlí zpět. Snažíte se žít podle jejich standardů, které definují, co je správné a špatné. Děláte, co můžete.

3) Máte silná přesvědčení o tom, co je dobré a špatné. Být soudícím vám dává pocit bezpečí. Když člověk rozdělí činy, myšlenky nebo lidi na dobré a špatné, život je pro ně dobře organizován. Ve všem, co děláte či cítíte, nejste skutečně přítomni. Vaše vědomí sídlí na vnějších vrstvách vašeho bytí, kde je poháněno strachem orientovaným společenskými vzorci myšlení a chování. Projevujete vzorec chování, který nepramení z vašeho vnitřního přesvědčení a bytí. Ve skutečnosti podněty z vašeho nitra potlačujete. Snažíte se žít dle očekávání druhých, abyste neztratili jejich lásku, obdiv či péči. Reagujete na základě strachu. Omezujete se ve svém vyjádření. Ta vaše část, která není vyjádřena, bude žít svůj skrytý život a vy budete nespokojení a unavení. Může být ve vás přítomný vztek a podrážděnost, který si ani neuvědomujete!

Příznaky uvolňování se z duality

1) Nasloucháte jazyku své duše, který promlouvá skrze vaše pocity.
2) Jednáte podle tohoto jazyku a vytváříte změny, které si vaše duše přeje.
3) Vážíte si času o samotě, protože jen v tichu můžete slyšet šeptání své duše.
4) Zpochybňujete oprávněnost myšlenkových vzorců či pravidel chování, které blokují vaše opravdové svobodné vyjádření, inspiraci a úsilí.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jak překonat dualitu – dokončení karmického cyklu

26.12.2019

Rychlá navigace: