Souvislosti, které všude nenajdete

Smysl procházení dualitou

6. část

Nepodceňujte smysl vašich životů na Zemi. Patříte k nejkreativnější, nejvyspělejší a nejodvážnější části Boha (Všeho–Co–Jest). Jste průzkumníci nepoznaného a tvořitelé nového. Vaše zkoumání říše duality slouží účelu, který sahá daleko za vaši představivost. Je těžké vysvětlit vám nejhlubší smysl vašich cest, ale můžeme říci, že jste stvořili nový typ vědomí, takový, který dříve neexistoval. Toto vědomí bylo poprvé zobrazeno Kristem v dobách, kdy kráčel po Zemi. Toto vědomí, které nazývám Kristovské vědomí, vyplývá ze spirituální alchymie. Fyzikální alchymie je umění transformovat olovo ve zlato. Spirituální alchymie je umění transformovat temnou energii, prostřednictvím světelné energie ve třetí energii, spirituální zlato přítomné v Kristovské energii. Smyslem není transformovat temnotu ve světlo či zlo v dobro. Temnota a Světlo, zlo a dobro jsou přirozené protiklady; existují ve vzájemné sounáležitosti. Skutečná spirituální alchymie představuje třetí typ energie, vědomí, které obsahuje obě polarity skrze energie lásky a pochopení. Skutečný účel vaší cesty není nechat Světlo ovládnout Temnotu, ale jít za hranici těchto protikladů a vytvořit nový typ vědomí, který může udržovat jednotu v přítomnosti obojího – Světla i Temnoty.

Tajemství je v procesu nalézání perly, spirituálního zlata Kristovského vědomí. Ta perla jste vy, kteří jste transformováni zkušenostmi duality. To, co tu nyní máme, je skutečný paradox: prozkoumáváním Nového, Nové tvoříte. Stáváte se perlou Božského výtvoru. Bůh to nemohl udělat jinak, jelikož to, co jste se pokoušeli nalézt, ještě neexistovalo; muselo to být vytvořeno vámi. Boha zajímalo vytvoření něčeho nového. Dobrota byla všude kolem. Ve skutečnosti tu nebylo nic jiného a vše bylo poněkud statické. Božské dílo postrádalo živost; postrádalo možnost růstu a rozmachu. K tomu, aby vnikla změna, bylo potřeba vytvořit možnost pro pohyb a rozmach. Bůh vnesl do svého tvoření nový prvek – nevědomost, který se lišil od vše-prostupující Dobroty. Nevědomost je prvek, který brání Dobru plně se projevit. Vytváří iluzi bytí mimo Dobro, bytí oddělené od Boha. To, že nevíte, kým jste, je podnět, který stojí za změnou, růstem a rozvojem ve vašem Vesmíru. Nevědomost plodí strach, strach plodí potřebu kontroly, potřeba kontroly plodí boj o moc a tak tu máte všechny podmínky pro to, aby se Zlo rozvíjelo a bujelo. Jeviště pro boj mezi Dobrem a Zlem bylo připraveno. Může být pro vás velmi těžké s ohledem na všechno utrpení způsobené nevědomostí a strachem to pochopit, ale Bůh si těchto energií velice vážil, jelikož mu poskytly způsob jak překonat hranice Sebe sama. Bůh požádal vás, kteří patříte k jeho nejtvořivější, nejpokročilejší a nejodvážnější části, abyste přijali závoj Nevědomosti. Abyste mohli zažít dynamiku protikladů co možná nejdůkladněji, dočasně jste padli do zapomnění skutečné povahy vašeho "Já". Souhlasili jste skočit do neznáma, ale i tato skutečnost byla schována pod závoj zapomnění. A tak nyní často proklínáte Boha za to, v jaké jste situaci: útrapy a nevědomost. Lze to pochopit. V té nejhlubší podstatě jste přece také Bohem a Bůh je vámi. Navzdory všem potížím a zármutkům máte hluboko uvnitř, co se týká prožívání a tvoření Nového, a života v dualitě, stále smysl pro zázraky a vzrušení. Když jste vyrazili na svoji cestu, čelili jste Zlu (strachu, nevědomosti) s nejasnou vzpomínkou na Dobro (Domov). Zatímco jste toužili po Domově, začali jste se utkávat se strachem a nevědomostí. Vy se však nevrátíte Domů ve smyslu návratu do stavu vaší minulosti. Díky vaší misi se vše změnilo. Konec vaší cesty bude znamenat, že objevíte něco většího než je dobro a zlo, Světlo a Temnota. Vytvoříte třetí energii, Kristovskou energii, která přijímá a překračuje obojí. Tak rozšíříte Božské tvoření a stanete se Novým božským Stvořením. Jakmile se na Zemi plně projeví Kristovské vědomí, překoná Bůh prostřednictvím vás sám sebe. Před touto lidskou zkušeností Kristovské vědomí neexistovalo. Kristovské vědomí je vědomí těch, kteří prošli skrze mnohovrstvou zkušenost duality, smířili se s ní a začali žít mimo ni. Každý, kdo tímto způsobem opustí dualitu, bude obyvatelem Nové Země. Pozná a přijme svoji vlastní božskost. Bude za jedno se svým božským "Já", které bude už ovšem jiné než předtím. Bude hlubší a bohatší než vědomí, z kterého se zrodil. Dalo by se také říci: projdeme-li zkušeností duality, bude tímto Bůh sám obohacen. Tento příběh je ale zjednodušený a zkreslený iluzemi času a oddělenosti. Nadešel však čas dostat se za tyto iluze. Prosím, pokuste se vnímat energii, která se skrývá za našimi slovy, příběhy a přirovnáními. Tato energie je v jistém smyslu vaší vlastní. Tato energie, která promlouvá skrze mě, Jeshuu, je energie vašich budoucích Kristovských "Já". A nyní už jen čekáme, až se k nám připojíte.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Smysl procházení dualitou

25.12.2019

Rychlá navigace: