Souvislosti, které všude nenajdete

Od zvratu k opouštění duality

8. část

Váš pozemský cyklus životů se chýlí ke konci, jakmile bude vaše vědomí schopno uchopit všechny zkušenosti duality, zůstane plně přítomné a ve svém středu. Dokud se budete identifikovat s jedním aspektem duality více než s jiným (se Světlem více než s Temnotou, s bohatstvím více než s chudobou atd.), vaše vědomí je jako na houpačce. Karma nedělá nic jiného, než že jen přirozeně vyrovnává tuto nerovnováhu. Vaše vazby v karmickém cyklu uvolníte, když vaše vědomí nalezne svůj pevný bod v nehybném středu houpačky. Tento střed je výstupním bodem z karmického cyklu. Převládající pocity v tomto středu jsou klid, soucit a tichá radost. Řečtí filozofové tento stav předvídali a nazývali ho ataraxie: neochvějný klid. Hodnocení a strach jsou energie, které vás nejvíce odvádějí z centra. Jakmile budete čím dál více uvolňovat tyto energie, zklidníte se a otevřete se uvnitř. Skutečně vstoupíte do jiného světa, jiné roviny vědomí.

Tohle bude manifestováno i ve vašem vnějším světě. Bude to často čas změn a loučení se s aspekty vašeho života, které už více neodráží VÁS samé. Velký otřes může nastat v oblasti vztahů a práce. Mnohem častěji se ale celý váš život obrátí vzhůru nohama. Z našeho pohledu je to naprosto přirozené, protože vnitřní změny jsou vždy předchůdci změn i ve vašem vnějším světě. Vaše vědomí tvoří hmotnou realitu, ve které žijete. Je tomu tak vždy. Uvolnit sevření duality potřebuje čas. Rozpletení všech vrstev temnoty (ne-vědomí) je postupný proces. Jakmile ale jednou vstoupíte na tuto cestu k vnitřnímu "Já", pomalu se této hře duality vzdálíte. Jakmile jste jednou okusili skutečný význam ataraxie, nastal bod zlomu. Jakmile jste pocítili tichou a přesto vše-prostupující radost být sami sebou, uvědomíte si, že je to přesně to, po čem jste tak dlouho toužili. Do svého nitra půjdete zas a znovu, abyste zakusili tento vnitřní mír. Nebudete se vyhýbat světským radostem. Naleznete uvnitř sebe jádro božskosti a zakusíte svět a jeho krásy z tohoto požehnaného stavu. Blaženost nikdy nespočívala v hmotných věcech. Spočívá ve způsobu, jak je prožíváte. Jakmile je ve vašem srdci mír a radost, věci a lidé, které potkáte, vám budou tento mír a radost poskytovat. V tomto dni a věku se určitá skupina duší připravuje vystoupit z karmického cyklu. O této skupině budeme mluvit v dalších kapitolách do hloubky. Není to však pouze skupina lidských duší, která dokončuje osobní transformační cyklus. Ona Země, na které žijete, podstupuje taktéž hlubokou a důkladnou transformaci. Stejně tak se blíží ke konci i planetární cyklus. Tato éra je díky těmto dvěma splývajícím cyklům skutečně neobyčejná.

Cesta vedoucí z tohoto stavu sebezapření ven je učinit kontakt s potlačenými a skrytými částmi vašeho "Já" uvnitř vás samých. Navázání kontaktu s vašimi potlačenými a skrytými částmi není těžké v tom smyslu, že by vyžadovalo jisté dovednosti či znalosti. Nedělejte z této cesty dovnitř vás složitý proces, který vás musí někdo naučit či udělat za vás. Zvládnete to sami a najdete si k tomu vlastní cestu. Motiv a záměr jsou mnohem důležitější než dovednosti a metody. Pokud chcete sami sebe skutečně poznat, pokud jste rozhodnuti jít do hloubky a změnit bojácné myšlenky a emoce, které vám blokují cestu ke šťastnému a naplněnému životu, tak toho dosáhnete jakýmkoli postupem, který se vám naskytne.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Od zvratu k opouštění duality

27.12.2019

Rychlá navigace: