Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XII

36. část

Pomáhání druhým z úrovně Ducha

Když jste učinili přeměnu z vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci, uvnitř jste nyní více či méně stále ve spojení s božským proudem bytí. V tomto stavu bytí máte potřebu a touhu pomoci druhým. Přitahujete ji k sobě, ale ne skrze vůli. Energeticky nyní vyzařujete již jiné vibrace. Ve vašem energetickém poli je přítomno něco, co k vám přitahuje lidi. Není to něco, co jste učinili, ale něco, čím jste se stali. Vibrace dostupná ve vaší energii jim pomáhá spojit se s jejich vlastním božským Já. Můžete se stát jejich zrcadlem, ve kterém mohou vidět svůj nevyřešený problém či stav, který je v tu chvíli uvolňován a transformován do energie jeho vyřešení. Mohou pocítit osvobozující energii, která je vždy založena na kontaktu s božským Já v jejich bytí. Nyní jste schopni je něco naučit a toto učení probíhá tak, že jste jen sami sebou. Neučíte je tím, že na ně přenášíte vědomosti nebo že používáte různé metody, kterými je učíte či léčíte. Učíte je tím, že dovolíte sami sobě být skutečně tím, kým jste a tím, že vyjadřujete sami sebe co nejradostněji, jak dokážete. Pak začne být pro ně vaše přítomnost skutečně nápomocná. Je to tím, že sebe sdílíte s ostatními, vytváříte místo pro jejich léčení, do kterého mohou nebo nemusí vstoupit. To je pouze na nich. Jako léčitelé či terapeuti potřebujete jediné, být spojeni se svým božským vnitřním proudem a s tichým uvědoměním Ducha. Toto je to opravdové spojení, které lidi posouvá a pozvedává do vyšších, volnějších stavů uvědomění, pakliže si ho zvolí. Být tu v tomto ohledu pro druhé vytváří velmi neutrální pocit. Znázorňuje vaši úroveň oddělenosti, ve které uvolňujete svoji osobní touhu k léčbě druhých. Ale taková touha, která je na jistém stupni vývoje zobrazována všemi Pracovníky Světla, nepramení ze skutečného pochopení vnitřní cesty, po které by chtěli kráčet, aby našli svou vlastní pravdu. Mnoho lidí totiž potřebuje padnout až na samé dno při řešení některých otázek předtím, než jsou skutečně připraveni je zpracovat a uvolnit. Prosím, buďte si toho vědomi a nesnažte se uchránit všechny lidi od jejich pádu až na dno. Jestliže jsou rozhodnuti tam jít, půjdou tam navzdory všemu, co uděláte či řeknete. Proto je lepší nebýt emocionálně spojen s ostatními lidmi, kterým pomáháte. Emocionální zapletení používá osobní vůli k léčení a k transformaci druhých a tato osobní touha druhým nepomáhá. Může dokonce způsobit bloky v jejich léčebném procesu. Je třeba si uvědomit, že kdykoli chcete měnit lidi, nejste v prostoru lásky a propuštění.

Čtvrtá fáze přeměny od ega k srdci je o překračování úrovně duše a o našem vystoupání k úrovni Ducha. Nechceme tím říci, že duše je v jakémkoli ohledu méně než Duch. Jde o to, že vy jste větší a složitější útvar a zahrnujete více než vaše duše. Duše je prostředek k prožívání. Tím, že se identifikujete s Duchem ve vás, s vaším božským Já, všechny věci, které jste prožili v mnoha a mnoha životech, zapadnou na své místo. Nad prožitky se povznesete tak, že se s žádným z nich neidentifikujete. Tohle má na duši léčivý efekt.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XII

24.01.2020

Rychlá navigace: