Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci XI

35. část

Vnitřní spojení se s Duchem není nic, co se děje jednou provždy. Je to pomalý a postupný proces, ve kterém se spojíte, odpojíte, znovu spojíte. Postupně se ale ohnisko vašeho vědomí pohybuje z duality k jednotě. Přeorientovává samo sebe, nalézá nový směr a nakonec je taženo spíše k tichosti než k myšlenkám a emocím. Tak se dostáváte plně do středu přítomnosti a do stádia nesoudícího vědomí. Neexistují žádné předem dané metody či prostředky, jak se tam dostat. Klíč ke spojení s vaším Duchem není v tom, provozovat jen nějakou disciplínu (jako je meditování, půst ad.), jde o skutečné pochopení, že právě ticho vás přivádí domů, ne vaše myšlenky a emoce. Tohle pochopení roste pomalu tak, jak jste si stále více vědomi mechanismu svých myšlenek a emocí. Propouštíte staré návyky a otevíráte se nové realitě, vědomí založeného na srdci. Vědomí založené na egu uvnitř vás vadne a pomalu umírá. Toto umírání není něco, co děláte vy, je to něco, co dovolíte, aby se stalo. Vzdáte se tomuto skomírajícímu procesu. Smrt je dalším vaším světem, změnou a transformací. Tak je to vždy. Smrt vždy uvolňuje staré a otevírá nové. Během tohoto procesu ale není jediný moment, ve kterém jste dle své definice mrtví. Smrt tak, jak ji definujete, je iluze. Je to jen váš strach ze změny, který činí to, že se smrti bojíte. Nebojíte se jen fyzického umírání, bojíte se také emocionálního a mentálního umírání v průběhu vašeho života. Ale bez smrti by se věci staly nehnutelnými a strnulými. Stali byste se zajatcem svých starých zvyků, opotřebeného těla, zastaralých vzorců myšlení, omezujících emocionálních reakcí. Bylo by to pro vás dusivé. Smrt je osvoboditelem a je vodopádem čerstvé vody, která prolamuje staré, sešlé brány a pohání vás k novým oblastem prožitků.

Nebojte se smrti. Žádná smrt není, je jen změna.

Přechod od vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci je v mnoha ohledech podobný prožití smrti. Čím více se identifikujete s Duchem, s Bohem uvnitř vás, tím více propouštíte věci, které vás dříve znepokojovaly či do kterých jste vkládaly mnoho energie. Na nejhlubších úrovních si uvědomíte, že není skutečně nic, co děláte, ale je jen vaše bytí. Když se ztotožníte se svým bytím, namísto prchavých myšlenek a emocí, které skrze vás prochází, váš život to okamžitě změní. Duch není nic abstraktního. Je to realita, kterou můžete přinést do svého života. Bytí v souladu s jeho nejčistším zdrojem nakonec změní ve vašem životě vše. Bůh či Zdroj či Duch je ve své podstatě tvořivý, ovšem způsoby, které jsou fyzicky těžko uchopitelné. Duch je tichý, věčný a tvořivý. Realita božského nemůže být skutečně uchopena myslí. Může být pouze pociťována. Když jí pustíte do svého života, poznáte ji jako šeptání svého srdce a vše pomalu začne zapadat na správné místo. Když se naladíte na realitu Ducha a na tiché uvědomění, jenž je za všemi vašimi prožitky, přestanete tlačit či nutit realitu svou vůlí. Dovolíte věcem, aby se vrátily zpět do svého přirozeného stavu bytí. Stanete se svým přirozeným, skutečným Já. To vše proběhne harmonickým a smysluplným způsobem. Věci se spojí způsobem, který má přirozený rytmus a tok. Vše, co musíte udělat je, zůstat naladěni na tento božský rytmus a propustit strachy i nedorozumění, které vás chtějí pořád ovlivňovat a zasahovat.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci XI

23.01.2020

Rychlá navigace: