Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – Od Ega k Srdci X

34. část

Naučit se naslouchat svému srdci, věřit jeho sdělením a na základě nich jednat, zabere nějaký čas. Ale čím déle tak budete činit, tím více pochopíte, že je to jen o tom, odevzdat svá trápení a pochyby moudrosti vlastního srdce, abyste nalezli vnitřní mír. Když budete postupovat po této cestě a vstoupíte do třetí fáze přeměny od ega k srdci, poprvé naleznete vnitřní mír. Uvědomíte si, že to, co vás činí neklidnými a úzkostlivými je naléhání na kontrolu reality skrze myšlení a svou vůli. Když se zbavíte kontroly, umožníte otevřít se kouzlu života. Vše, co musíte jen udělat je naučit se naslouchat. Vnímat a být ostražitý k tomu, co se ve vašem životě děje, řídit se pocity vůči druhým lidem, vnímat svoje sny a touhy. Když budete ostražití k tomu, co se děje uvnitř vás, realita vám poskytne všechny potřebné informace k přiměřenému jednání. Když si jen všimnete a přijmete své touhy bez pokusu něco dělat, budete ohromeni tím, jak na to Vesmír odpoví. Nikoli přes vyvozování důsledků a urputné snahy, ale pouhým udržováním touhy ve Světle vašeho vědomí bude vaše volání vyslyšeno a zodpovězeno. Může to trvat někdy déle, než se určité touhy naplní, protože se tu musí odehrát jisté energetické posuny. Ale vy jste mistrem, tvořitelem vaší energetické reality. Když ji tvoříte ze strachu, realita obdobně odpoví. Když tvoříte z víry a odevzdání se, dostanete vše, po čem toužíte a ještě víc.

Čtvrtou fází přeměny od ega k srdci je otevření se Duchu. Když vstoupíme do této fáze, najdeme uvnitř sebe místo klidu a míru a spojení s klidem ve vašem srdci, který je, jak víte, věčný. Vše, co prožíváte, je reaktivní ve srovnání s tímto neomezeným a vše-objímajícím Bytím. Toto místo klidu a míru uvnitř vás je také nazýváno Duchem. Ve vašich esoterických zvyklostech byl učiněn rozdíl mezi duchem, duší a tělem. Tělo je fyzické bydliště duše na omezený čas. Duše je ne-fyzické, duševní ukotvení prožitků, které nese z mnoha životů. V průběhu času duše roste a pomalu se vyvíjí v mnohostranné útvary krásy, ve kterých každý aspekt odráží různý typ prožitku a na něm založenou znalost. Naproti tomu Duch se nemění a neroste v čase. Duch je mimo čas a prostor. Duch je věčnou a nadčasovou částí vás samých, jenž je za jedno s Bohem, který vás stvořil. Je to božské vědomí, které je základem vašeho vyjádření v čase a prostoru. Narodili jste se z říše čistého vědomí a nesli jste uvnitř část tohoto vědomí skrze všechny vaše manifestace ve hmotné formě.
Duše se podílí na dualitě. Je ovlivňována a transformována svými prožitky v dualitě. Duch je mimo dualitu. Je to pozadí, na kterém se vše zdokonaluje a vyvíjí. Je to Alfa a Omega, kterou můžete jednoduše nazvat Bytí či Zdroj. Ticho, vně ale především uvnitř, je nejlepším vstupem k prožití této všudypřítomné energie, kterou jste v nejhlubším jádru Vy sami. V tichu se můžete dostat do spojení s nejzázračnější a s nejvíce samozřejmou věcí, která existuje: Duch, Bůh, Zdroj, Bytí. Duše nese vzpomínky z mnoha inkarnací. Ví a chápe mnohem více než vaše pozemská osobnost. Duše je napojena na mimosmyslové zdroje vědění, jako jsou vaše minulé pozemské osobnosti a průvodci či známosti na astrálních planetách. Navzdory tomuto napojení může být duše ve fázi zmatení, nevědomá si své skutečné podstaty. Duše může být traumatizována různými prožitky a zůstává po nějakou dobu v místě temnoty. Postupně se vyvíjí a získává pochopení pro dualitu vězící v pozemském životě. Může být ve stádiu temnoty či osvícení. Duch ovšem nikoli. Duch je čisté Bytí, čisté vědomí. Je stejně tak v temnotě jako ve světle. Je to jednota tvořící základ celé duality. Duch je během tohoto vývoje nehybným bodem. Když dosáhnete čtvrté fáze přeměny od ega k srdci, spojíte se s Duchem. Spojíte se se svým Božstvím. Spojení s Bohem uvnitř vás je jako být vynesen z duality, zatímco zůstáváte plně přítomni a ukotveni. V této fázi je vaše vědomí naplněno hlubokou, ale tichou extází: mixem míru a radosti. Uvědomujete si, že nejste závislí na ničem mimo vás. Jste osvobozeni. Jste doopravdy ve světě, ale nejste z něj stvořeni.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – Od Ega k Srdci X

22.01.2020

Rychlá navigace: