Souvislosti, které všude nenajdete

Co se stalo?

Duchovní východní vlivy byly v době nástupu buddhismu nadšeně přijímány všemi lidmi, kteří byli znechuceni poměry ve společnosti a také plně pochopili poselství, prospěšnost a nevyhnutelnost duchovního hnutí a různými způsoby se k němu přidávali. Tak vznikaly různé sekty východního náboženství, které měly velký a někdy až neuvěřitelný vliv.
Temný svět cítil velké ohrožení a hodlal se tohoto nebezpečí nějakým způsobem zbavit. Proto se začal "duchovního hnutí" také zúčastňovat a snažil se ho ovládnout. Dělal to tak, jak to on jedině umí – svým duchem nápodoby a převráceným zrcadlovým převzetím. Na tomto principu tak vzniklo židovské křesťanství.
Popisovat, jak to vypadá, když světskost a materialismus plně ovládne celou společnost, zmizí lidskost a srdečnost, tak to je, jako kdybychom dělali diagnózu dnešní společnosti. Hlavními rysy jsou studený pragmatismus, formalismus, ziskuchtivost, egoismus a otrlý cynismus spojený s uniformitou a s masovou podřízeností "Mocipánovi" a všem vynášeným a podstrčeným "osobnostem", takto upadlé společnosti. V takto paraziticky napadnuté společnosti spolu všechno souvisí a vytváří jeden ušmudlaný celek, jednu organickou šedou hmotu, protože vše, co v takové situaci prosperuje, je spojené s odmítáním vnitřního Člověka, s popřením smyslu prolidské filosofie a s obrácenou pozorností směrem ven. Toto všechno dohromady pak vytváří jeden komplex letargie, nevědění a neprobuzenosti.
Společensky podporovaná hrabivost vede železnou logikou veškeré dění směrem ke zvrácenosti a kriminalitě. V době, kdy se přestává bránit Člověk i lidskost, jsou peníze tou nejvyšší hodnotou a prožerou svou neodolatelnou mocí jako kyselina naprosto vše, včetně obránců zákona a práva. Nezbude už naprosto nikdo, kdo by byl schopen bránit životadárné hodnoty, se kterými člověk vstává a padá. Bohatí vydřiduši a Márovi lokajové, topící se v bohatství, organizují stále troufalejší zvrácené zábavy a povyražení. Veškerá slastná dynamika doby je zaměřena na zkažení toho, co ještě nebylo zkaženo. Největšími a bombasticky démonizovanými protivníky jsou naopak ti poslední zbylí, kteří se snaží tento vývoj, směřující zcela jasně do močálů a bažin, nějak zastavit.
Zejména zde na "Západě" je veškerý pozitivní poměr k "Já" neustále torpedován a probíhá setrvalé a zběsilé pěstování sobeckého "já" a všeho, co s tím souvisí. Základní a všemožně podporovaná typologie západní kultury je "kultura sobectví". A omyl, že "moje" smyslové zážitky jsou "já", právě Buddha dobře rozebral a pojmenoval. Z něho právě pramení celé to úžasně agresivní zlo, které napadá lidskou společnost.
Nepotřebujeme být historiky, abychom porozuměli tomu, co to byl "pád říše římské", protože ho sami dnes prožíváme. Pokud vládne pravidlo, že svět formy je světem božím, tak má veškeré herectví, veškerá přetvářka, zcela otevřené pole působnosti, protože potom už není proti herecké a formální nápodobě žádná možnost obrany. Zdání se nerozezná od skutečnosti, vládne chaos a tím se ruší nezbytný, pokorný a podřízený vztah k pravdě a transparentnosti ve společnosti.

Co se stalo?

29.12.2022

Rychlá navigace: