Souvislosti, které všude nenajdete

Temné síly ovládly celý svět a již nezbylo nic, co by mohly ještě pozřít a proměnit

Podle Buddhovy legendy došlo pod fíkovníkem k jeho probuzení a on potom spěchal do Benáresu, kde dříve praktikoval askezi s pěti mnichy. A právě těmto pěti mnichům pak přednášel své první slavné sútry (pálijsky "sutty") – O ne-já a čtyřech vznešených pravdách, tj. o tom, že svět je protknut strastmi a bolestí a jak je možné se od této bolesti oddělit a jak nalézt cestu tu strast přemoci a zastavit.
Po Buddhově probuzení došlo k obrovskému útoku Máry a to nejprve v podobě jeho tří dcer, které mají zajímavá jména: jedna se jmenuje "Ratí" – "Smyslnost", druhá "Áratí" – "Touha", a třetí "Tršná" – "Žízeň". Zde celá symbolika legendy krásně vyplouvá na povrch. Poté, co tyto "tři dcery" neuspějí, postaví se proti Buddhovi celá tzv. "Márova armáda", což je svět částečnosti, omylu, svět zločinu a necitlivé tuposti. Vykreslení Márovy armády je výmluvné a příznačné: jsou to všechno démoni, zrůdy a zvířecí lidé. Většina legend končí tak, že Buddha porazí Máru a začne rozšiřovat své učení.
Podstata šíření buddhismu a jeho enormní úspěch byl způsoben tím, že to byla filosofická a psychologická obrana člověka proti nepřátelským silám světa, které zotročují člověka. Člověk, který neprohlédne záludnost těchto sil a nemá žádného ideového filosofického vůdce, je člověk, který zůstane spoutaný a zotročený světem, a který nemá žádnou zbraň, (ani vnitřní, ani vnější) aby se mohl úspěšně těmto silám bránit, a aby ho ten materialistický svět a "vodní živel" nepozřel.
V té době, kdy docházelo k pozvolnému mravního úpadku a rozkladu starého římského náboženství a s ním spojených starých ctností, právě světskost ovládla celou společnost a potlačila všechny lidské ctnosti, neustálým šířením moci, úspěchu a velkého bohatství. Všechno, co si z té doby můžeme přečíst, (např. texty od Tacita nebo Suetonia) tak je tímto procesem poznamenáno. Obrovská moc, síla a mámení peněz způsobily, že se celá říše dostala do stádia, které je typické pro takovou historickou situaci, totiž do naprostého pádu člověka a jeho vnitřních hodnot, tedy do velmi podobné situace, ve které se nacházíme dnes i my. V situaci, kdy světskost, konzum a peníze zcela ovládly celou společnost, začal najednou nabírat na síle buddhismus a celá ta východní duchovní vlna, protože temné síly ovládly celý svět a již neměly nic, co by ještě mohly pozřít a proměnit.

Temné síly ovládly celý svět a již nezbylo nic, co by mohly ještě pozřít a proměnit

28.12.2022

Rychlá navigace: