Souvislosti, které všude nenajdete

Podle svého nejlepšího svědomí

Boj za naše práva je práce na plný úvazek. Boj za lepší budoucnost pro naše děti je nikdy nekončící úkol. Již není přijatelné předpokládat, že se toho ujme "někdo jiný". Plňte podle svého nejlepšího svědomí své povinnosti Člověka, rodiče a občana, abyste si zachovali svá Stvořitelem daná lidská práva.

Když procházíme každodenním pracovním životem, vidíme 90 % ospalců, kteří stále žijí svůj "normální každodenní život" a zabydleli se v "novém normálu". Hrají hry plné intrik, vždy hledají vinu u druhých, a kdyby se mělo třídit "zlé do nočníku a dobré do hrnce", tak by vypadal Boží hrnec ještě dost prázdně.

Pokud by opravdu vypukla smrtící pandemie, umíraly by miliony lidí. Spící tomu věří i dnes, myslí, že jejich bližní umírají jako mouchy, že jsou sami v nebezpečí, donáší na ostatní, ignorují skutečné nebezpečí, nadávají ostatním a drží se křečovitě starého paradigmatu, upřednostňují egoistickou "soutěživost" a pokračují ve starých, odporných, vnucených programech a ve svém v podstatě negativním životě, i když si myslí, že jejich život třeba brzy skončí! Každý by si měl více užívat života a vážit si jeho duchovní podstaty. Každý bude muset projít transformací, a pokud se bude této nevyhnutelnosti bránit, tak se zřejmě naplní slova jednoho astrologa: "Někteří budou odklizeni, jiní se odklidí sami."

Strážci zatím na sobě pracují, zvyšují své vibrace, jsou zde pro druhé a snaží se být každý den lepší verzí sebe sama, přestože celý svět žije ve lži a oni jsou uprostřed toho všeho. Bohužel tuto situaci nemohou ignorovat, ale ani změnit. Soustřeďují se na povznášející Světlo a lásku, a když jim frekvence přesto klesnou, ví dobře, jak je zase zvýšit. Jsou si dobře vědomi, v jaké bitvě se stále nacházíme a jak gigantická a obtížná je to válka. Chápou, že základní municí jsou informace, a že obě strany klamou tělem a používají dezinformace, jako svou základní strategii. Proto nebylo dodrženo mnoho deklarovaných termínů u některých událostí, na které všichni netrpělivě čekají celé měsíce. Dokonce i mezi těmi, kteří znají speciální jednotku Q a jejich plán, se občas objevuje otázka, jak dlouho a kdy bude plán konečně dokončený. Jaká je odpověď? A kdy bude možné ukončit falešnou pandemii? Tehdy, až bude úplně odstraněn skutečný virus... Deep State. I prezident Trump několikrát řekl, že si vůbec nedokážete představit, jak je ta bažina hluboká. Celá expanze Deep State trvala tak dlouho a byla tak mohutná, že si to dokáže představit a uvěřit tomu jen málokdo.

V Hollywoodu nezůstal téměř žádný skutečný herec, a nahradili je dabéři, protože skoro všichni byli součástí celosvětové zločinecké sítě, která byla založená na vydírání a na pedofilních zločinech. Tato síť byla propojená fyzicky po celém světě prostřednictvím systémů podzemních tunelů, které se už ale roky čistí. Milióny dětí po celém světě tam byly a ještě někde jsou uvězněné (málokdo se zajímal a ptal, kam se poděly milióny dětí, které se ztrácely ročně po celé planetě). Tyto děti jsou vystavené hrozným věcem, mimo jiné, aby v momentě své smrti poskytly samozvané elitě prostředek, který nesmírně zpomaluje proces stárnutí a omlazuje ty, kteří ho užívají: adrenochrom.

Diskutuje se také otázka zatýkání a trestání důležitých pedofilních pohlavárů, zkorumpovaných zvrácených politiků, drogových vůdců a satanistických propagátorů, jak již bylo několikrát oznámeno. O pravdivé skutečnosti se můžete přesvědčit sami pomocí vlastního výzkumu, otevřeného myšlení a rozšířeného vědomí (snad si někdo nemyslí, že by se dozvěděl pravdu v temnou stranou celosvětově ovládaných médiích). Ale důležitou skutečností je fakt, že "hadovi" již byla useknuta hlava a představitelé hlavních členů "cabal" už byli popraveni nebo zatknuti. To, že obluda bez hlavy ještě chrlí síru a divoce mává zraněným tělem a jedovatým ocasem, na celé věci nic nemění. Buckinghamský palác je prázdný, Vatikán je prázdný. Královna, papež, Rothschildovci, Rockefellerovci, Obama, Clintonovci a mnozí další jsou dávno pryč. Jsou mrtví nebo čekají na soud. Nahradili je dvojníci v maskách, klony nebo hologramy, podle toho, zda ještě v tomto "filmu" hrají nějakou úlohu.

Až přijde čas

Až přijde čas a všechno skončí, bude konečně "oficiálně" informovaná i meinstreamová veřejnost, lidé najednou uvidí surovou nikým nemanipulovanou realitu. Ukáže se jim pravda v podobě vojenských tribunálů, důkazových videí, základních informací ad. Ti, co se zuby nehty bránili probuzení, kolaborovali s Temnotou, Systémem a Zlem, vydělávali na lidské hlouposti a utrpení, pragmaticky poslouchali svoje ego a ne svoje svědomí, propásli velkou příležitost být na té správné evoluční straně, pomalu se transformovat, rozložit informační šok do delšího časového intervalu a v neposlední řadě se vyhnout výčitkám a "spravedlivému" hněvu zneužitých, oklamaných, okradených a zbídačených spoluobčanů. Během krátké chvíle budou čelit tomu všemu. Tyto okolnosti s nimi nesmírně otřesou a vyvedou je naprosto z míry. Budou mít jistě zcela jiné starosti, než jak si uchránit svůj majetek namamoněný politickou prostitucí, pseudolékařskou covidovou agendou či obchody neslučitelnými s morálkou, lidským údělem a zdravým rozumem.

Skutečnost je taková, že téměř všechno, čemu většina lidí neochvějně v životě věřila, co tvrdily "úctyhodné autority", co bylo prezentované jako pravda v masmédiích, vyučováno ve školách a na univerzitách, je prachsprostá lež nebo demagogická polopravda. Toto všechno je jen součástí obrovského podvodu na lidstvu a velké manipulace s ním, s cílem jeho absolutního ovládnutí a uvrhnutí do trvalého otroctví. Lidé, kteří postoupili ve své duchovní evoluci o kousek výše, se ale již řídí svou intuicí a vnitřní pravdou. Ostatně už v dávné minulosti radili gnostici všem, co chtěli a byli schopni naslouchat, aby se ponořili do svého nitra a tam našli veškeré odpovědi. Jestli upřímně stojíte o to znát pravdu, zaměřte se také na příslušné informace, zda s vámi rezonují a zda mohou být pravdivé. Někdy stačí "mírně poodstoupit" a najednou se vám zjeví "slon v obýváku".

Pro ty, kteří se přes všechno protivenství nikdy nevzdali, již velmi brzy přijde velmi "požehnaná" doba. Po "demontáži" z planety postupně zmizí chudoba, hlad, těžkosti, choroby i existenční obavy. Brzy se dočkají spravedlivějšího světa, nového finančního systému, nepředstavitelné prosperity, neuvěřitelných technologií, bezplatné energie a především míru a svobody. Návod, jak se ale zatím zachovat, osvobodit sebe i druhé, je jako z pohádky: Jít stále dopředu, dělat jen správné věci podle svého svědomí a v souladu se svým vyšším "Já", nedívat se ani doleva ani doprava, nezabývat ničím negativním, neohlížet se a nevystavovat se tak strachu. Nemá cenu se bát a pochybovat, protože pro probuzené je stejně jen jedna cesta, cesta ke Světlu. Zbabělost, strach a pochyby totiž všechny, kteří se vydají tímto směrem, přivedou jen k utrpení, zotročení a hluboké nevědomosti.

Podle svého nejlepšího svědomí

11.11.2021

Rychlá navigace: