Souvislosti, které všude nenajdete

Spadnete do díry nebo projdete branou?

To, čemu lidstvo právě čelí, se dá nazvat jako průchod branou nebo jako pád do díry. Rozhodnutí spadnout do díry nebo projít branou je jen na vás.

Pokud budete ve stresu, strachu a budete lítostivě a s vykulenýma očima denně sledovat televizní zprávy, abyste věděli "co se děje", vaše energie se sníží a vy plni pesimismu spadnete do díry. Ale pokud využijete příležitost, která se naskytla, podíváte se na sebe s patřičným odstupem, přehodnotíte celý svůj život a přestanete se bát své fyzické smrti ve světle své duchovní nesmrtelnosti, postaráte se o sebe i ostatní, tak projdete branou. Postarejte se o své domovy, naslouchejte svému tělu. Spojte se s vaším duchovním Domem.

Když se staráte o sebe, staráte se zároveň o všechno ostatní. Neztraťte duchovní rozměr této krize. Získejte schopnost orla — vidět věci shora a jako celek. To vyžaduje dívat se na všechny okolnosti zeširoka. Tato krize evokuje sociální poptávku, ale také přináší duchovní požadavek. Obojí jde ruku v ruce. Bez sociálního rozměru můžete sklouznout do fanatismu. Bez duchovního rozměru nic nebude mít smysl a vy postupně upadnete do pesimismu a deprese. V minulých životech jste byli připravováni, abyste nyní prošli touto krizí. Vezměte si své nástroje a správně je použijte.

Domorodé a africké národy byly vždy zotročovány a vyhlazováni. I dnes čelí této hrozbě, ale nikdy nepřestaly zpívat, tančit, zapalovat ohně a bavit se. Proto se neciťte provinile ani vy za to, že jste v této těžké době šťastní. Vůbec nepomůžete transformačním změnám, které nezadržitelně přicházejí tím, že budete smutní a bez energie. Zrodu nové reality pomáháte, pokud z vašeho Vesmíru budou vycházet a šířit se jen dobré věci. Je to díky radosti, která odolává temnotě. Až se bouře přežene a naplno "vysvitne Slunce", bude každý z vás velmi důležitý při rekonstrukci a tvoření nového světa.

Buďte odhodlaní ve své víře čelit zlu, nepoctivosti a manipulacím všeho druhu a nenechejte se zlomit covidovým nesmyslem. Zachovejte si zdravý odstup a morální sílu. Udržte si krásné, šťastné a jasné vibrace. Toto není žádné odcizení, ale jedná se o strategii odporu. V šamanismu existuje obřad průchodu, který se nazývá — hledání vize. Strávíte v něm pár dní v lese sami, bez vody, bez jídla, bez ochrany. Když překonáte svůj strach, nedostatek, hlad, tak projdete touto branou, získáte nové vidění světa, protože jste úspěšně čelili svým obavám a svým potížím. Toto se nyní od vás očekává a žádá.

Využijte tuto dobu k vytváření vizí (ve svém vědomí) nového světa, v jakém chcete žít a jaký chcete stavět. Zatím hledejte bod klidu v bouři, pomyslné oko uragánu, svůj vnitřní bod středu a rovnováhy. A připomeňme si pro ty, kteří si myslí, že již jsou "transformovaní", ve svém středu, ale stále se potýkají sami se sebou: "Musíme si udržet neustálý nadhled. Jakoukoli životní situaci, ve které jsme se ocitli, je třeba brát jako výzvu a příležitost ukázat 'Vesmíru' a všem ve svém okolí, že jsme již pochopili svou misi zde na Zemi, že nás každý problém a úkol rozvíjí, učí a dělá silnějším. Proto se nevztekáme, nenervujeme a jsme přirozeně milí..."

Uklidněte se, setkejte se s posvátným, vyzařujte jen dobré věci. To, co z vás bude vyvěrat, ať už skutky, slova či myšlenky je skutečně to nejdůležitější. Zpívejte, tančete, odolávejte temnotě uměním, radostí, vírou a láskou.

Spadnete do díry nebo projdete branou?

10.11.2021

Rychlá navigace: