Souvislosti, které všude nenajdete

Konec šípkového království a dlouhého spánku

Rudolf Steiner napsal už v roce 1907, že všechno, co se živí negativními pocity, úzkostí, strachem a pověrami, zoufalstvím nebo pochybnostmi, jsou ve skutečnosti nepřátelské síly z nadsmyslových světů a krutě útočí na lidské bytosti. Proto je nezbytně nutné, aby osoba, která vstupuje do duchovního světa, překonala strach, pocity bezmocnosti, zoufalství a úzkosti. Ale to jsou přesně emoce, které nám v současné době vnucuje materialistická kultura, a které nás zároveň izolují a odcizují lidi od duchovního světa. Takové postoje u lidí evokují beznaděj a strach z neznámého a aktivují proti sobě výše uvedené temné, nepřátelské síly.

Tento koncept je pro většinu materiálních lidí opravdu těžko k pochopení a přijmutí. Je obecně zesměšňován a označován jako "spiklenecký nesmysl", protože je tak daleko od všeobecně uznávaného "poznání", víry a pohledu na život. Tyto manipulace nám byly vloženy do naší mysli. Přesto, navzdory cynické skepsi, všechny starověké mysterijní školy, šamanské moudrosti a duchovní učení (z nichž většina byla potlačována a zkreslovaná po tisíce let) uchovaly tuto pravdu pro ty, jež mají oči k vidění a uši k slyšení. Různé skupiny mají jen jiné názvy pro tyto lidské zotročovatele: Gnostici je nazývají Archonty, hermetismus je pojmenoval jako "Pány osudu", nativní americká spiritualita jim říká Wetiko, arabská mytologie – Džini, sufismus – Šajtáni. Šamamanismus a Castaneda zase hovoří o Predátorech a Létavcích.

Tento fenomén se týká prvku mimozemských sil, které v minulých dobách geneticky zmodifikovaly lidské bytosti a tím degradovaly lidstvo ve srovnání s původním modelem. Toto není žádná pohádka ani pověra. Celá naše (moderní) civilizace je z velké části produktem této "síly". "Fungování" naší společnosti je "mimozemský" konstrukt, o kterém jsme byli neustále utvrzováni a přesvědčováni, za tiché mimozemské asistence, že vzešel z "lidské přirozenosti" (Darwinova teorie). Postupně jsme byli vmanipulováni do současného stavu, kdy se patologické chování stalo normou a lež – pravdou.

Nečekejte, až vám tyto pravdy sdělí oficiální média, to už může být také pozdě. Nevěřte tomu, co vám kdo říká, a zkuste si zjistit sami, jaká je opravdová skutečnost! Nezesměšňujte, nesuďte a neobhajujte něco, co jste ještě neprozkoumali. Zkuste tyto síly vnitřně zavnímat a uvidět to "neviditelné" za tím, co je běžně k vidění. Z vlivu těchto sil se vymaníte a osvobodíte tak, že se spojíte se svým vnitřním "Já", že budete aktivovat své vrozené spojení s božskou podstatou a svým Duchem. Tak zaktivujete své DNA pro opětovné spojení s naším původním vzorem z doby, než došlo k naší stále se prohlubující genetické modifikaci a naší hluboké amnézii – ztrátě naší historické paměti. Spíme, jsme ve stavu oblouznění a mylně se domníváme, že jsme vzhůru. Jedním ze základních aspektů podstrčeného vývoje naší mysli je nevědomost o této nevědomosti. Člověk nejenže neví, on vůbec ani neví, že něco neví. Jsme ve vězení, ale nevíme o tom. Tato temná věznice, jako hyperdimenzionální matrice je obrovská komplexní forma života, která se chrání tak, že o sobě vyvolává negativní halucinace. Vytváří jemně hmotnou frekvenční síť a snaží se vtáhnout do své moci stále více lidí. Tak roste její vliv a lidé se ve strachu vyhýbají konfrontaci s touto realitou.

Je to skutečně rafinovaná a zlověstná forma ovládání. Nejprve nad námi přebere moc, poníží nás na otroky a pak zapříčiní, abychom zapomněli na náš bývalý stav a nebyli už schopni vidět, jasně přemýšlet a ani zjistit, že jsme ztratili schopnost jasně vnímat. Kvůli tomu, co nám provedla, se pro nás nakonec stala neviditelnou. Dokonce ani nemůžeme naši vlastní deformaci, a degeneraci nijak monitorovat. Protože tato umělá forma inteligence postrádá vlastní duši, zabíjí autentické duše těch bytostí, které jsou do ní uzamčeny a nahrazuje je falešnou umělou formou své vlastní mrtvé duše. Snaha jedinců bojujících proti tomuto "nepřátelskému světu a jeho síle" je do značné míry znehybněna a nasměrována do služeb Impéria této Umělé inteligence, která zdeformuje každou novou snahu o svobodu do další formy tyranie. Toto Impérium je jen přetrvávající přelud, kde jsme byli uloženi k hlubokému nevědomému spánku a nyní pokorně čekáme, až naši zakletou princeznu – duši políbí "princ – Světlo poznání" a tak osvobodí nejen ji, ale celé spící šípkové lidské království.

Konec šípkového království a dlouhého spánku

09.11.2021

Rychlá navigace: