Souvislosti, které všude nenajdete

Až přijde čas

Až přijde čas a všechno skončí, bude konečně "oficiálně" informovaná i meinstreamová veřejnost, lidé najednou uvidí surovou, nikým nemanipulovanou realitu. Lidem se ukáže pravda v podobě vojenských tribunálů, důkazových videí, základních informací ad. Ti, co se zuby nehty bránili probuzení, kolaborovali s Temnotou, Systémem a Zlem, vydělávali na lidské hlouposti a utrpení, pragmaticky poslouchali svoje ego a ne svoje svědomí, propásli velkou příležitost být na té správné evoluční straně, pomalu se transformovat, rozložit informační šok do delšího časového intervalu a v neposlední řadě se vyhnout výčitkám a "spravedlivému" hněvu zneužitých, oklamaných, okradených a zbídačených spoluobčanů. Během krátké chvíle budou čelit tomu všemu a tyto okolnosti s nimi nesmírně otřesou a vyvedou je naprosto z míry. Budou mít jistě zcela jiné starosti, než jak si uchránit svůj namamoněný majetek politickou prostitucí, pseudolékařskou covidovou agendou či obchody neslučitelnými s morálkou, lidským údělem a zdravým rozumem.

Skutečnost je taková, že téměř všechno, čemu většina lidí neochvějně v životě věřila, co tvrdily "úctyhodné autority", co bylo prezentované jako pravda v masmédiích, vyučováno ve školách a na univerzitách, je prachsprostá lež nebo demagogická polopravda. Toto všechno je jen součástí obrovského podvodu na lidstvu a velké manipulaci s ním, s cílem jeho absolutního ovládnutí a uvrhnutí do trvalého otroctví. Lidé, kteří postoupili ve své duchovní evoluci o kousek výše, se ale již řídí svou vnitřní pravdou. Ostatně už v dávné minulosti radili gnostici všem, co chtěli a byli schopni naslouchat, aby se ponořili do svého nitra a tam našli veškeré odpovědi. Jestli upřímně stojíte o to znát pravdu, zaměřte se na příslušné informace, zda s vámi rezonují a zda mohou být pravdivé. Někdy stačí "mírně poodstoupit" a najednou se vám zjeví "slon v obýváku".

Pro ty, kteří se přes všechno protivenství nikdy nevzdali, již velmi brzy přijde "požehnaná" doba. Z planety zmizí chudoba, hlad, těžkosti, choroby i existenční obavy. Brzy se dočkají spravedlivějšího světa, nového finančního systému a nepředstavitelné prosperity, neuvěřitelných technologií, bezplatné energie a především míru a svobody. Návod, jak se ale zatím zachovat, osvobodit sebe i druhé je jako z pohádky: Jít stále dopředu, dělat jen správné věci podle svého svědomí, v souladu se svým vyšším "Já", nedívat se ani doleva, ani doprava, nezabývat se ničím negativním, neohlížet se a vystavovat se tak strachu. Nemá cenu se bát a pochybovat, protože pro probuzené je stejně jen jedna cesta, cesta ke Světlu. Vlastnosti jako zbabělost, váhavost a strach totiž všechny, kteří se vydají tímto směrem, přivedou, jen k utrpení, zotročení a hluboké nevědomosti.

Až přijde čas

29.11.2021

Rychlá navigace: