Souvislosti, které všude nenajdete

Doba i účinky karmy se stále zrychlují

Vlivem přílivu stále hutnějších energií z Vesmíru se stává dnešní doba stále náročnější. Zvyšující energie totiž stále rychleji zhmotňují všechny úmysly a "odměňují" naše činy. To, co jsme zaseli, se nám nyní vrací se zrychleným účinkem. To, co by nás postihlo daleko později nebo dokonce až v dalším životě, budeme prožívat velmi brzy. Vše se zrychluje, včetně karmických účinků. Tento trend se projevuje, jak na společenské, tak i na osobnostní úrovni. Pomalu se posouváme do období "Božího soudu". Proto je dnešní doba taková, jaká je. Naše doba je odrazem toho, co jsme jako lidstvo v minulosti udělali a náš osobní život je odrazem všeho, co jsme vytvořili nebo spáchali. Naštěstí vše probíhá ve zmírněných účincích, za což bychom měli být skutečně vděční.
Zesilující tlak Světla nás nutí stále více vyplavovat na povrch všechno skryté a temné. Můžeme v přímém přenosu jasně vidět, kdo ještě nemá zcela umrtvený cit a dokáže se postavit proti právě probíhajícímu vakcinačnímu protilidskému šílenství, zvůli a nátlaku. Ukazuje se, kdo je naopak plný strachu, je neprodyšně zarouškovaný a nechal se napíchat vražedným koktejlem. Na projevech a chování lidí kolem nás pak můžeme uvidět, jaký je každý ve svém nitru, protože všechna naše rozhodnutí a činy jasně zobrazují stav naší duše.
Soudit a transformovat se bude všechno, v čem není Světlo a přirozený život. Z celosvětového hlediska již brzy budeme svědky absolutního rozpadu společnosti v té podobě, jak jsme ji doposud znali, protože téměř vše bylo postaveno na falešných a temných principech. "Soudit" se bude úplně vše, co není slučitelné se Světlem, všechny naše chyby, temné manipulace a programy. Tato doba nás nutí, abychom zpracovali všechno, za co se stydíme, co nás trápí a co bychom si přáli, aby zůstalo trvale ukryto v nejhlubších zákoutích naší duše. S přibližujícím se tlakem Světla bude vycházet na povrch všechna skrytá špína a nikomu nebude dovoleno ji dále skrývat před ostatními. Světlo nakonec prozáří i ten nejhlubší kout. Tlak se stupňuje, jak na společenské, tak na individuální úrovni. Už nemáme moc času k uskutečnění pozitivních změn, a proto bychom neměli váhat ani chvíli a měli bychom se usilovně pustit do práce na sobě, abychom se stali ušlechtilejšími lidskými bytostmi. Nikdo z nás není a ani nemůže být dokonalý. Málokdo ale zkrotí své ego, uzná své chyby a pustí se do jejich odstraňování. Nechce se od nás, abychom se stali ze dne na den dokonalými, ale požaduje se od nás, abychom projevili jasnou a trvalou snahu na sobě pracovat!
Čím dříve budeme schopni nalézt svá slabá místa a vykořeníme je, tím menšímu utrpení budeme v budoucnosti vystaveni. Není jednoduché je identifikovat a uvědomit si je. Někdy je těžké objektivně posoudit, v čem se máme změnit a co máme přestat dělat. Většinou bychom měli potlačit své přebujelé ego, které se ale takovému zásahu usilovně a zuřivě brání. Nesmírně důležité, potřebné a zároveň vzácné je, pokud v sobě nalezneme při své transformaci pokornou sebereflexi. Bohužel pro většinu lidí je takřka nemožné vydat se na "trnitou" cestu trvalých změn a na ní zrušit všechny patologické programy a přesvědčení, které do nich vložili rodiče, jejich předci, manipulativní společnost a v neposlední řadě, ve spolupráci se svým egem, i oni sami.
Bohužel ne každý je ochoten se skutečně změnit a svoje strachy či slabosti, které si často neseme z minulých životů, místo hýčkání odvrhnout.
V současnosti jsme se vtělili přesně do takové životní situace, kterou jsme si "zasloužili". Ta je utkána z nitek našich osudových rozhodnutí a má nám pomoci ukázat naše temná místa a přinést odhodlání ke změně.

Doba i účinky karmy se stále zrychlují

30.11.2021

Rychlá navigace: