Souvislosti, které všude nenajdete

Prosvětlený člověk se už nikdy neztratí v proudu života a v záplavě informací této doby

Buďte ve svém středu, ale neprocházejte životem jen jako nezúčastnění diváci. Buďte aktivními tvůrci svého života. Prociťujte každou vteřinu přítomného okamžiku, ale neberte ho jako samozřejmost, ale jako dar. Nepřežívejte jen tak, ale skutečně žijte. Tak se budete stávat skutečným vědomím a dokážete rozpoznat nejrůznější upozornění, napomenutí a formy pomoci, prostřednictvím kterých s vámi Vesmír komunikuje. Poslouchejte hlas svého nitra, jen člověk vnímající a konající v souladu se svou intuicí si může být jistý, že jedná správně. Jen tak rozliší správné od nesprávného a pravdu od lži. Pak bude v životě stát pevně, neohroženě a sebevědomě, protože intuice mu poskytne obrovskou oporu a zároveň bude pro něj jasným světlem, které mu bude v hluboké tmě osvětlovat jeho životní cestu.
Konejte vždy v lásce k druhým a dělejte to, co každému prospívá. Milovat své bližní ale neznamená, být na ně jen hodný a laskavý, když si to dotyčný vůbec nezaslouží. Láska totiž také musí umět být přísná, když to okolnosti vyžadují! Samozřejmě, že případné napomenutí nemůže být spojeno s hněvem, natož s nenávistí. Musíme se naučit být laskaví, ale zároveň i spravedliví, protože láska a spravedlnost jsou neoddělitelné.
Obklopujte se co nejvíce pozitivními a prosvětlujícími myšlenkami, ony vás budou povznášet a také přispějí ke kolektivnímu vzestupu lidstva. Též hluboce procítěný vděk pozdvihuje lidskou duši do nebeských výšin. Vděčnost nám přinese do života daleko víc krásných věcí, než když se zaměříme na nějaký nedostatek.
Jednostranně rozumově založený člověk nemá jednoduše šanci projít životem tak, aby se mu dostalo správného poznání v důležitých otázkách bytí, protože nemá pevnou oporu ve svém hledání. Nemá duchovní kompas, který by mu ukázal ten správný směr. Tím kompasem je hlas naší duše, která je pramenem našeho poznání, ze kterého se může napít každý, kdo se k němu skloní. Většina lidí však má tento pramen bohužel zanesený nánosy "bahna". To bahno vzniká usilovnou prací našeho rozumu, který při příliš velké kontrole vytlačí hlas naší duše. Pokud tento pramen vyčistíme, už se v životě neztratíme a časem můžeme získat odpověď na každou otázku. Intuice je jeden z největších pokladů, který člověk může mít. Rozum a duše by měli pracovat společně v harmonii, ale duše má vůdčí roli a dává nám první impuls. Rozum si utváří názor na věci jen na základě svých zkušeností a vložených, naučených věcí, a je tudíž velmi limitovaný. Naopak duše je napojená na obrovský proud poznání, protože patří k duchovní sféře, na rozdíl od mozku a rozumu, jež jsou součástí hrubohmotné reality, ve které žijeme. Rozum nám slouží jen k ulehčení našeho pobytu na Zemi, ale pokud mu přenecháme plnou vládu nad námi, ovládne nás a vytěsní z nás to duchovní a to, co je naší pravou podstatou. V takovém případě se vydáme po cestě vedoucí k úpadku. Stačí se podívat na svět plný zla, ve kterém dnes žijeme. Tato realita a všechno okolo vzešlo z vlády rozumu. Rozum sám o sobě není zlý, ale je to jen naše pomůcka a nástroj k hmotnému bytí. Správně nám může sloužit jen tehdy, pokud je podřízený duši. Čím více se lidé upínají jen na to hmotné, tím více jsou stahováni do nižších temnějších oblastí a jsou vystaveni negativním impulzům, protože vládcem hmoty je temno.
Čím více v sobě naopak člověk rozvíjí svoji duchovní stránku, tím více usiluje žít v pravdě a v prosvětleném, transparentním světě. Tak se postupně stává "lehčím", velkorysejším, rezonuje s ušlechtilými vibracemi a síla jeho ducha přezáří i jeho rozum. Takový člověk pevně odolává úkladům temnoty a už se nikdy neztratí v proudu života a v záplavě informací této doby.

Prosvětlený člověk se už nikdy neztratí v proudu života a v záplavě informací této doby

01.12.2021

Rychlá navigace: