Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 45: Nebojujte za Coca colu ani za Pepsi colu

(45. díl)

Typické pro gnózi je trojí dělení lidí na "pneumatiky", "psychiky" a "hyliky". "Hylici" jsou děti země, ti, kteří nejsou schopni vůbec přijímat opravdové poznání, u "psychiků" se jedná o kategorii lidí, kteří jsou na rozhraní, které "slovo" ještě plně neoslovuje, a kteří ho proto ani plně nechápou a "pneumatici" jsou potom lidé, kteří plně přijali duchovní poznání, které přišlo z Východu. V této souvislosti operuje gnóze také s termíny "smrt" a "zmrtvýchvstání". Smrt je víra v bytostnou podstatu našeho hmotného světa a ve vládu času. Je to svět Demiurga, který směřuje k formě bez obsahu. Gnostické "zmrtvýchvstání" nemá nic společného s židovským zmrtvýchvstáním těla v Bibli, ale je to proces probuzení. Je to pochopení toho, že duch úplnosti a Světla poznání je primárním zdrojem života a tělo jsou pouze naše šaty. A v těchto ideových souvislostech se odehrává celá gnostická vize "vzkříšení z hrobu", kdy se nejedná vůbec o žádný fyzický hrob ani o žádné fyzické tělo, ale o to, že člověk přestane být hříčkou světských sil a přestane být loutkou světa a tím získá svoji plnou svobodu a svoje lidství. Veškerá tíha, strach a otroctví najednou vyvanou a zmizí. Tak vznikne prostor, kde se člověk plně může otevřít pravdě, protože to jde jenom v tomto prostoru, protože když se stanete součástí jakéhokoliv světského družstva, tak prostě budete vždy kopat za jeho egoismus a zájmy. Jeho "soudy" a "pravdy" pak budou tímto ovlivněné a budou podle toho vypadat.

Je zapotřebí si konečně uvědomit, kolik ty "Márovy armády", které strhávaly davy, aby bojovaly za nějaké jejich egoistické cíle a polopravdy, už stály lidstvo mrtvol, kolik kvůli tomu vzniklo utrpení a kolik vyteklo krve na podporu síly Pána Temnot. Vzpomeňte jen, kolik lidí umřelo za chtonicky znetvořený komunismus nebo kolik umírá za tzv. "demokracii", což je jenom nenasytná lačnost velkých firem po stále větším zisku. A za toto by člověk měl pokládat život!?

Proto je zapotřebí už konečně zrušit stávající ideologické paradigma a ten zdánlivý "boj za svobodného člověka" a je ho třeba ideově přepracovat ve smyslu gnóze. Měli bychom se postavit za celistvého Člověka a začít usilovat o skutečné duchovní hodnoty a už nebojovat za "nějaké" povrchní světské zájmy, za nějakou "světapůlku" nebo podstrčený umělý problém, který byl většinou účelově vytvořen.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 45: Nebojujte za Coca colu ani za Pepsi colu

28.04.2020

Rychlá navigace: