Souvislosti, které všude nenajdete

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (1. díl)

(1. díl)

Anite Petek je prvotřídní lékařka, která prostudovala postupně 30 tisíc stran literatury o očkování a systematicky je analyzovala. Je na slovo vzatý odborník. Na základě svých praktických zkušeností a prostudovaných materiálů dospěla k následujícímu názoru: Sto let výzkumu této očkovací agendy jednoznačně dokazuje, že očkování je sice velmi výnosný business, ale způsobuje více utrpení a úmrtí, než jakákoli jiná aktivita v celé historii medicíny. Proto bychom tomuto tvrzení měli věnovat zvýšenou pozornost a její názory pečlivě vyslechnout...

Oficiálně bylo zavedeno první očkování proti pravým neštovicím v roce 1796. Pak přichází Luis Pasteur, který ačkoliv nebyl lékař, prosadil zavedení očkování. Původně to byl chemik a na jeho představě je vlastně založen celý očkovací průmysl. Na Luisi Pasteurovi je založena teorie o infekcích a i dnes je tato teorie o infekcích jen teorie. Dokonce i její nekritičtí přívrženci ji tak nazývají. Celý očkovací průmysl vychází z jeho vývodů. Zavedl očkování proti vzteklině a v roce 1885 to bylo první očkování, které inicioval a s ním se zapsal do očkovacího businessu.

Dr. Robert Koch V roce 1928 vyvinul očkování proti tuberkulóze a o tomto očkování také něco víme. Tuberkulóza – tu pamatuje většina zejména nás, starších. Bohužel jsme toto očkování absolvovali.

Jak a proč tento očkovací průmysl dosáhl dnešní velikosti a hlavně proč a na jakém základě toho dosáhl? Až se to dozvíte, budete nevěřícně kroutit hlavou nad tím, na jakých vratkých základech spočívá dnešní víra v očkování. V roce 1798 Edward Jenner, anglický lékař, napsal zprávu o 23 případech pravých neštovic. 14 osob z této zprávy, a to je základ dnešního očkování, vůbec nebylo očkovaných, a přesto byli zahrnuti do zprávy. Jednoduše dostali neštovice, uzdravili se a pak byli zahrnuti do této jakoby studie, jako důkaz, že očkování proti pravým neštovicím funguje. Přitom oni nebyli vůbec očkováni.

John Baker, 5-ti letý chlapec, zemřel několik dní po tomto očkování. To bylo zamlčeno a zveřejněno až o mnoho let později. Sám Edward Jenner se to pokusil utajit a ve své zprávě se o tomto úmrtí vůbec nezmínil. Pouze 4 případy z těch 23, o kterých psal lze považovat za skutečné důkazy. Pouze 4 případy. A na těchto čtyřech případech bylo založeno celé očkování proti pravým neštovicím. Na základě těchto 4 případů se více než 100 let očkují lidé ve většině zemí kromě Švýcarska. My jsme tady ve Švýcarsku opět šli vlastní cestou, díky bohu. Chtěla bych podotknout, že lidé jsou od té doby po celém světě očkováni, tak říkajíc povinně, na základě 4 ojedinělých případů. Tito lidé dostali vakcínu pouze několik týdnů před napsáním zprávy. To znamená, že pacienti nebyli po očkování vůbec pozorováni a nikdo tedy nemohl vědět, zda jsou, nebo nejsou chráněni a jaké to mělo nežádoucí účinky. Nikdy nevznikl žádný důkaz o stupni a o délce trvání ochrany a přesto na základě těchto 4 případů a bez prokázání účinnosti byly více než 100 let povinně očkovány miliony lidí na celém světě. Až roku 1978 byla v Německu tato povinnost zrušena, respektive toto očkování bylo zakázáno. Ve Švýcarsku pouze dva kantony zavedly povinné očkování a to pouze na dva až tři roky. Mimochodem Švýcarsko je jednou z mála zemí, kde se nikdy nevyskytla epidemie neštovic v takovém rozsahu jako v jiných zemích. A víte proč? Protože jsme neměli očkování proti pravým neštovicím. To je pravá a jediná příčina. Můžete si to ověřit. Naše věda a s ní současná moderní medicína s celým svým očkovacím průmyslem staví svou víru v oprávněnost očkování na základě očkování proti pravým neštovicím na vratkém základě 4 případů a nikdy neprokázaných informacích. Dodnes tyto skutečnosti nikdo skutečně oficiálně neověřoval. Není zájem o seriozní a pravdivý přístup.

Anita Petek – pravda o vakcínách a vakcinaci (1. díl)

02.11.2022

Rychlá navigace: