Souvislosti, které všude nenajdete

Vakcíny nebyly vytvořené pro Covid, ale Covid byl vytvořen pro vakcíny

Až se ukáže celá pravda lidstvu, mnozí budou šokovaní a ohromení, že se Bojovníci Světla udrželi na nohách pod tak obrovským a neustálým náporem posměchu všech těch nevědomých a zmanipulovaných jedinců. Prezident Trump k tomu prohlásil: "S radostí za vás snáším všechny ty údery a šípy."

Galaktická federace potvrdila, že síly SVĚTLA již nyní přebírají kontrolu. Vstupujeme do zvýšeného stavu masového kolektivního "Probuzení". Nevěřící a hluboce ovládaní obyvatelé Země se posouvají do první fáze Probuzení. Pro mnohé to bude obrovský šok a nevyhnutelně zažijí "Temnou noc duše". Je to ale potřebné k tomu, aby mohlo dojít ke zpracování a zbavení se naprogramovaných matrixových vrstev a falešných přesvědčení. Volby v USA v roce 2020 byly využité na to, aby byly součástí největšího převratu ve Vesmírné historii. Celý svět bude již brzy svědkem demontáže starého zkorumpovaného Systému. Deep state se hroutí vysokou rychlostí. Toto je poslední bitva a vítězství SVETLA se rychle přibližuje. Průběh současných událostí byl starostlivě dopředu připraven, naplánován a vykonán společně silami SVĚTLA a Pozemské aliance. Jen brutální "sesuv půdy" tohoto kalibru je dostatečně silný na to, aby mohl otřást spícími a probudil je.

Poslední události přinutili mnohé přehodnotit své systémy víry. Politická situace ve Spojených státech amerických je vyvrcholením událostí, které přinesou vítězství Světla nad Temnotou. Znamená to konec zkorumpovaného Systému, který nectil ani Zemi, ani Život. Teď již zrychleným tempem vstupujeme do Zlatého věku Gaie. Jsme v bodě, kdy se vše velmi rychle mění a kdy i MSM budou za nedlouho nucené spravedlivě a pravdivě informovat. Podpořte urychlení těchto změn tím, že si udržíte svou vyšší frekvenci a že se budete držet své vize Svobody, Míru a Lásky pro Lidstvo. Celé zjevení Pravdy je již na dosah. Veškerá Temnota je přiváděna ke SVĚTLU. Mnozí budou zničení a budou se cítit ztracení, protože jejich naprogramování bylo velmi intenzivní a mnozí se ztotožnili s podstrčenými přesvědčeními. Až se tyto přesvědčení začnou rozpadat, tak budou zmatení a nebudou vědět, kdo jsou. Právě vy jste zde velmi potřeba, abyste udržovali Světlo a svítili na cestu těm, kteří to nutně potřebují. Proto jste se probudili a osvítili již dříve, abyste mohli být vůdci a nositeli Světla, Bojovníky Světla a Galaktickými vidoucími. Vaši spoluobyvatelé Země vás potřebují více jako kdykoliv předtím. Kolektivní vědomí je již připravené přijmout Vyšší světelné kódy. Země je stále intenzivněji bombardována gama fotonovými paprsky Světla, které nesou kódy frekvencí určené na to, aby celý Proces přechodu byl co nejplynulejší a nejbezpečnější.

Vakcíny nebyly vytvořené pro Covid, ale Covid byl vytvořen pro vakcíny

25.10.2022

Rychlá navigace: