Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – planetární cyklus

9. část

Vše se vyvíjí v cyklech, planety stejně, jako lidé. Pro jednotlivce či skupiny duší není výjimkou vystoupit časem z karmického cyklu. Co však dělá tuto éru neobyčejnou je, že sama Země dokončuje důležitý karmický cyklus. Země podstupuje svou vlastní vnitřní transformaci, jejímž výsledkem bude nový typ vědomí jejího bytí jako planety. Ať už jsou jednotlivé duše v jakémkoli bodě svého vlastního cyklu, transformační proces Země je bude silně ovlivňovat. Země je vaším domovem. Přirovnejte ji k domu, ve kterém žijete. Představte si, že se dům rekonstruuje. Pouze tento fakt značně ovlivní váš každodenní život. V závislosti na vašem stavu mysli budete tento zážitek prožívat jako vítanou změnu nebo jako narušující a znepokojující událost. Jestliže jste již rekonstrukci vašeho domu plánovali a těšili se na ni, pak jste v souladu se změnami a můžete plynout s proudem. Transformační proces Země vás podpoří a zvýší váš osobní transformační proces. Pakliže jste ani v nejmenším svůj dům rekonstruovat nechtěli, budete frustrováni chaosem, který vás obklopí. Vnitřní změny Země vás vyvedou z rovnováhy. Pro ty, kteří vítají vnitřní změny své planety Země, nastanou neobyčejně posilující časy. Budete pozvednuti vlnou Světla, která nyní zaplavuje celý Vesmír. V současné době Země téměř praská pod karmickým břemenem lidstva. Negativita a násilí, které číší z tohoto břemene, vytvářejí druh energetického odpadu, který je Země jen stěží schopna zpracovat, neutralizovat a pohltit.

Zaměřte na chvíli své vědomí do srdce Země. Uvolněte se a soustřeďte se? Cítíte tam něco? Cítíte, jak je Země trhána na kusy tím, kolik je na ní násilí? Země cítí současně bezmoc i vzdor. Je na pokraji vytvoření nové základny pro své bytí. Země se chystá uvolnit energie strachu, soutěživosti a dramatu na vnitřních i vnějších úrovních. Nová základna, která začíná svítat uvnitř Země, je energií srdce, energií rovnováhy a spojení: je to žijící Kristovská energie. Země stejně jako lidstvo je zapojená do učení. Zrovna jako lidstvo se i její vědomí vyvíjí a transformuje. Stejně jako u lidstva i její cesta začala z jistého typu nevědomosti a nevědomí o jejím vlastním bytí. Země byla kdysi temnou planetou, která absorbovala či spolykala energie, které ji obklopovaly. Přijala energie či bytosti, se kterými se setkala a zcela je vstřebala; odebrala jim jejich jedinečnost a v jistém smyslu je zabila. Pramenilo to z její touhy po rozvoji. Země uvnitř sebe cítila jakýsi nedostatek, který si vysvětlovala jako potřebu dobýt a vstřebat ostatní energie. Jelikož Země nedávala těmto energiím nic nazpět, nebyla mezi nimi žádná vzájemná součinnost. Byl to smrtelný a mrtvolný proces. V určitou dobu si začala Země uvědomovat, že ji tento proces nenaplňuje. Cítila, že ji v tomto způsobu krmení sebe sama něco chybí. Její pocit nedostatku se nezmírnil. Její potřeba rozvoje nebyla uspokojena tím, že zabíjela jiné energie. V tomto momentě se uvnitř Zemského vědomí zrodila touha po živosti, po Životě. Země si to však ještě tak plně neuvědomovala. Věděla pouze to, že chce něco jiného, něco nového, nějaký druh součinnosti s ostatními energiemi, který by nekončil jejich omezením Zemskou energií. V rámci Zemského vědomí se vytvořil prostor pro zažívání něčeho jiného než jí samotné. To energeticky znamenalo počátek života na Zemi. Je vesmírným zákonem, že všechny hluboce pociťované touhy nakonec vytvoří prostředky k jejich uskutečnění. Touhy, které jsou v zásadě směsí myšlenek a pocitů, jsou tvořivými energiemi. To platí stejně pro planety, jako pro lidi. V Zemi jako v planetě vznikla touha po prožívání života, touha zachovat a oslavovat život namísto toho, aby ho ničila. A tak se také stalo. Když na Zemi přišel život, Země samotná se začala rozvíjet a kvést. Vstoupila do nové sféry prožitku, který ji naplnil pocitem úžasu a uspokojení. Byla překvapená, že tak prostá touha, tak nejasně pociťovaná potřeba, může přinést tolik ohromných a nebývalých vývojů. Na Zemi se rozvinul velkolepý experiment různých životních forem. Mnoho životních forem sem bylo přitahováno, aby se zde projevily a experimentovaly s přítomnými energiemi. Země se stala hnízdištěm novosti. Existovala tu svoboda zkoumání nových cest a nových možností. Pro všechna stvoření tak zde byla, a stále je, svobodná vůle.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – planetární cyklus

28.12.2019

Rychlá navigace: