Souvislosti, které všude nenajdete

Nová Země

4. část

V tomto období dochází na Zemi k zásadní přeměně. Přichází úsvit nového vědomí, který dříve či později nabude hmotné podoby. Jak k této přeměně dojde, jaký tvar bude mít, není ještě zcela ustálené. Budoucnost je vždy nejasná. Jedinou skutečně danou věcí je nynější moment, který je nám teď dán. Z tohoto "Teď" pramení nespočet možných cest, nekonečná síť možných budoucností. Na základě minulosti dokážeme předvídat, že určitá budoucnost je pravděpodobnější než ty jiné, volba je ovšem vždy na vás samotných. Jste to vy, kdo rozhodne, zda necháte minulost určovat vaši budoucnost! Předpovědi jsou vždy založené na pravděpodobnostech. Pravděpodobnosti souvisí s minulostí. Ve vás, lidech, je síla, abyste se rozloučili s minulostí a vydali se na cestu, která bude mít jiný směr, protože jste obdařeni svobodnou vůlí. Máte sílu se změnit a znovu se stvořit. V této síle spočívá vaše božství. Je to nadání tvořit z ničeho (tvořit ex nihilo). Tato božská síla patří k vaší nejhlubší podstatě. Mluvíme-li o tomto dni a věku jako o době přeměny, nikdy nezapomeňte na to, že vy sami jste mistry své vlastní reality. Ve Vesmíru neexistuje nic takového jako předurčený Plán či vesmírná Moc, která ovládá vaši individuální cestu duše či vaši jedinečnou sílu tvořit vlastní realitu. Takhle to nefunguje. Každá duše na Zemi prodělává tuto přeměnu způsobem, který je v souladu s jejími vnitřními dispozicemi. Existuje mnoho realit a realita, kterou si zvolíte, bude odpovědí na vaše niterné potřeby a přání. Co činí období přibližně 1950 – 2070 zvláštním je, že dochází k ukončení dvou rozdílných cyklů vědomí: našeho osobního cyklu (či souboru našich osobních cyklů) a dále planetárního cyklu. Dokončení těchto cyklů se časově shoduje, a proto jeden posiluje druhý. Část lidstva v tomto období dovrší osobní cykly svých pozemských životů. Většina duší, kterých se toto dovršení týká, jsou pracovníci Světla.

Pozemské životy, které prožíváte, jsou součástí většího cyklu vaší duše. Tento cyklus byl navržen tak, aby vám umožnil plně prožít dualitu. V průběhu tohoto cyklu jste zakusili, jaké to je být mužem i ženou, být zdravý i nemocný, být bohatý i chudý, být dobrý i zlý. V některých životech jste byli v intenzivním styku s materiálním světem, byli jste farmářem, dělníkem či řemeslníkem. Existovaly také životy, jež byly více orientované na spirituálno, ve kterých jste uvnitř sebe nesli silné vědomí svého spirituálního původu. V těchto životech jste tíhli k náboženským činnostem. Také jste prošli životy, ve kterých jste prozkoumali světské oblasti moci, politiky atd. Mohli jste žít životy, ve kterých jste se oddali uměleckému vyjádření sebe sama. Duše často v průběhu všech těchto životů tíhnou k určité specializaci. Snadno to můžeme poznat u lidí, kteří jsou v nějaké oblasti přirozeně nadaní. Mají jistý potenciál už jako děti, který jen potřebují ve správný čas probudit, a pak je snadno rozvíjen. Duše pracovníků Světla často tíhnou k náboženským životům a žily mnoho životů jako mniši, jeptišky, kněží, šamani, čarodějové, spiritualisté atd. Přitahovala je práce prostředníka mezi hmotným, fyzickým světem a spirituálními sférami. Proto se tyto duše staly v této oblasti odborníky. Když cítíte toto volání, toto silné nutkání být ve styku se spiritualitou, třebaže to nezapadá do vašeho každodenního života, můžete být součástí této rodiny pracovníků Světla. Život na Zemi vám plně poskytoval možnost prožít zkušenost, jaké to je být člověkem.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Nová Země

23.12.2019

Rychlá navigace: