Souvislosti, které všude nenajdete

Přejete si, abychom se ukázali? (3. díl)

(3. díl)

Sdělení od Arkturiánů – přijal Jean Ederman

K vybudování kosmického kontaktu s jinou civilizací existují dvě cesty. Jednak skrze své představitele (vlády) nebo pomocí přímého kontaktu s jedinci bez rozdílu. První způsob přináší střet zájmů, druhý přináší uvědomění. První způsob zvolily vládnoucí síly a mimozemštané, jenž jsou stejně motivováni k tomu, aby udržely lidstvo v otroctví, a tak kontrolovaly zemské zdroje, lidský genofond a lidskou emotivní energii. Druhý způsob byl vybrán skupinou mimozemských druhů spojených s postojem a duchem služby druhým. I my jsme zpočátku zkusili zvolit první cestu a představili jsme se zástupcům lidské moci, ale ti odmítli naši nabízenou ruku ke spolupráci. Proto se dnes snažíme kontaktovat samostatné a připravené jedince, aby sami mohli učinit tuto volbu, a to bez zásahu jakýchkoliv představitelů. To, co jsme navrhovali v minulosti těm, od kterých jsme očekávali, že by byli schopni přispět k vašemu štěstí, to nyní navrhujeme VÁM! Většina z vás naivně ignoruje to, že nehumanoidní bytosti se účastnili na zavádění zotročujících technologií centralizujících moc, aniž by byli podezřelé či přístupné vašim smyslům. Je pravdou, že zde převzali kontrolu velmi jemně. Oni nyní netrvají nezbytně na vašich hmotných plánech, ale změna jejich postoje je může učinit děsivými v blízké budoucnosti. Také velký počet vašich představitelů bojuje s touto výstrahou! Je těžké poznat pravdu! Mír a znovusjednocení vašich národů by mohlo být prvním krokem k harmonii s jinými civilizacemi, než jste vy.

To je přesně to, čemu se ti, kteří vámi manipulují za zády scén, chtějí vyhnout za každou cenu, protože vládnou rozdělením! Rovněž ovládají ty, kteří vám vládnou. Jejich síla vychází z jejich schopnosti destilovat do vás nedůvěru a strach. To výrazně ubližuje vaší kosmické přirozenosti. Toto poselství by nemělo žádný význam, kdyby tito manipulátoři nechtěli uskutečnit za několik let od nynějška své matoucí a vražedné plány. Jejich konečné termíny jsou už velmi blízko a lidstvo vejde do bezprecedentního trápení po dobu příštích deseti cyklů nebo do Nového věku. Abyste se mohli ubránit proti těmto agresím, jež "nenese žádná viditelná tvář", potřebujete mít alespoň dostatek informací, které vás přivedou k řešení. Podobně jako u lidí, i u těchto dominantních ras existuje mezi nimi odpor. Vaše vnější a "povrchní" posouzení nebude stačit na to, abyste rozeznali tyrana od spojence. Ve vašem současném stádiu psychiky je pro vás velmi náročné toto rozlišit. Vědomi si neocenitelné hodnoty svobodné vůle, vyzýváme vás k posílení vaší intuice, k čemuž bude nezbytný váš trénink.

Co vám můžeme nabídnout? Můžeme vám nabídnout více holistickou vizi vesmíru a života, konstruktivní interakce, prožitek čestných a bratrských vztahů, osvobozující technické poznání, vytržení z utrpení, kontrolovaná uplatnění individuálních sil, přístup k novým formám energie a konečně lepší porozumění svému vědomí. Nemůžeme vám pomoci překonat vaše individuální a společné strachy, nebo vám přinést zákony, které byste si sami nezvolili, nebo práci na vás samotných.
Co bychom získali my? Pokud byste se rozhodli, že provedete takovýto kontakt, radovali bychom se nad ochranou bratrské rovnováhy v tomto regionu vesmíru, plodné diplomatické výměny a z intenzívní Radosti z poznání a z toho, že jste sjednoceni k dokončení toho, čeho jste schopni. Pocit Radosti je ve vesmíru silně hledán pro božskou podstatu této energii. Na jakou otázku se vás tedy ptáme? "PŘEJETE SI, ABYCHOM SE UKÁZALI?"

Přejete si, abychom se ukázali? (3. díl)

21.07.2020

Rychlá navigace: