Souvislosti, které všude nenajdete

Přejete si, abychom se ukázali? (2. díl)

(2. díl)

Sdělení od Arkturiánů – přijal Jean Ederman

Kromě několika ojedinělých případů měly naše intervence vždy velmi malý vliv na vaši způsobilost učinit osobní rozhodnutí o vaší společné budoucnosti. Toto hodnocení je inspirováno naším vlastním poznáním vašich hlubokých psychologických mechanismů. Svoboda se musí utvářet každý den, a jak se bytost stává uvědomělejší sebe sama a svého prostředí, tak se postupně zbavuje dusivosti a ochablé setrvačnosti. Navzdory četným, statečným a ochotným lidským svědomím, je většina zmanipulovaných lidí udržována v ochablé setrvačnosti a slouží ziskům rostoucí centralizované moci. Lidstvo nad svým osudem ztrácí stále více kontrolu z důvodů zvyšujícího se používání nejrůznějších vyspělých technologií, jejichž smrtonosné důsledky na pozemských a lidských ekosystémech jsou nezvratitelné. Pomalu ale jistě ztrácíte vaši mimořádnou kapacitu činit život kýžený a vhodný žití. Existují technologie, které zasahují nejen vaše tělo, ale i mysl. Takové jsou jejich plány s vámi, na jejich cestě.

Toto se může změnit jen tehdy, pokud si udržíte svoji kreativní moc, která je ve vás i navzdory tomu, že je atakována temnými záměry vašich potenciálních pánů. Tato vaše individuální moc ale pomine v případě, že se neuskuteční společná závažná reakce. Blíží se období zlomu, ať už to bude cokoliv. Nečekejte do poslední chvíle na zázračné řešení. Ačkoliv je lidská bytost individuální a s širokým potenciálem, nemůže jej důstojně uplatnit z důvodů, které jsou zásadně geopolitické. Vzdělávání vašich dětí, vaše životní podmínky, stejně i podmínky četných zvířat a mnohého rostlinstva jsou žel pod palcem malého počtu vašich politických, finančních, vojenských a náboženských zástupců. Vaše myšlení a názory jsou modelovány na základě jejich stoupeneckých zájmů, aby vás proměnily v poslušné a odevzdané. Zároveň ve vás vytvářejí pocit, že jste pod úplnou kontrolou vašeho osudu, jež se pak stává realitou. Ovlivňování informacemi je stará strategie užívaná už velmi dlouho při kontrole a udržování moci nad lidskými bytostmi. Ještě starší strategií je vaše ovlivňování skrze technologie, myšlenky, emoce a organismy, které k vám nepatří a nejsou vaše.

Nyní před vámi stojí vedle sebe, ale tak nebezpečně blízko: úžasná příležitost pokroku a veliká hrozba destrukce. Toto nebezpečí i úžasné pokrokové možnosti tady a teď reálně existují. Je naprogramován konec přírodních zdrojů, ale žádný dlouhodobý společný projekt proti tomu nebyl dosud zahájen. Vyčerpání mechanismů ekosystému překročilo nezvratné limity. Nedostatek zdrojů a jejich neobjektivní distribuce budou vyvolávat rozsáhlé bratrovražedné půtky v centrech vašich měst a územích. Nenávist se zvětšuje, ale stejně tak narůstá i láska. To vás udržuje v důvěře ve vaše schopnosti nalézat řešení. Ale vědomých lidí není stále dost a důmyslné sabotáže Systému jsou snadno uskutečnitelné. Lidské otrocké chování je formováno na základě předešlých zvyků, podmínek a má bohužel velkou setrvačnost. Zatím svěřujete důležité problémy a otázky špatným zástupcům, jejichž svědomí společného dobra postupně upadá v konfrontaci s korporátními zájmy. Více než kdykoliv jindy ve vaší historii, je vaše každodenní rozhodování nyní přímo spojeno s vaším přežitím a zásadně ovlivní vaši budoucnost a to zda bude úžasná či neblahá.

Položte si otázku, která událost by mohla radikálně změnit tuto destruktivní setrvačnost? Odkud přijde to SPOLEČNÉ A SJEDNOCUJÍCÍ VĚDOMÍ, které zastaví toto slepé spěchání kupředu? Kmeny, populace a lidské národy se vždy setkávaly a navzájem se ovlivňovaly, když lidstvo stálo před zásadními a fatálními hrozbami visícími nad lidskou rodinou. Přispějte více k vzájemné interakci a sounáležitosti. Na pokraji vaší reality je veliká valící se vlna, která se záhy objeví. Zahrnuje v sobě velice pozitivní, ale i velmi negativní aspekty. Je třeba se připravit...

Přejete si, abychom se ukázali? (2. díl)

20.07.2020

Rychlá navigace: