Souvislosti, které všude nenajdete

Přejte si, abychom se ukázali? Změníte svět. (1. díl)

(1. díl)

Sdělení od Arkturiánů – přijal Jean Ederman

Autorem tohoto poselství je Jean Ederman, francouzský pilot, letecký dispečer, který tvrdí, že mu byla předána tato zpráva skupinou "mírumilovných mimozemšťanů" poté, co se "mentálně projektoval do jejich prostoru". Popisuje nesčetné zkušenosti, které měl s mimozemskými rasami po mnoho let, jakož i zkušenosti, které vedly k tomuto poselství: "Poté, co jsem se naučil, jak se mentálně projektovat do místa přítomnosti těchto pozitivních mimozemšťanů, tak jsem obdržel toto následující poselství jménem jejich hierarchie."

Poselství: "Rozhodněte, zda se máme ukázat!"

"Není důležité, kdo vám doručil toto přeložené poselství; ať je ve vaší mysli třeba jako anonymní. Na čem opravdu záleží je ale to, co s tímto poselstvím uděláte! Jako všechny uvědomělé bytosti v tomto stádiu vývoje se na této planetě můžete cítit izolovaní. Nyní jste na pokraji velkých evolučních změn, kterých si je vědoma zatím jen menšina. Nemůžeme měnit vaši budoucnost, aniž byste si tento vývoj sami nezvolili. Chápejte toto poselství jako vaše celosvětové referendum. Ať je vaše odpověď jako hlasovací lístek! Rádi bychom pomohli nahradit prázdnotu ve vaší historii a nahradili ji poznáním a věděním. My jsme v tomto směru učinili společné rozhodnutí, ale to nestačí. Potřebujeme VÁS a vaše souhlasné rozhodnutí. Skrze toto poselství se stáváte důležitými činiteli tohoto všelidského rozhodnutí! Každý z VÁS..."

PhDr. Michael Salla provedl důkladné analýzy autentičnosti tohoto poselství a došel k závěru, že Jean Ederman měl zřejmě skutečnou komunikaci s mimozemskými civilizacemi.

Kdo jsme?
Jako bilióny jiných v této galaxii jsme uvědomělé bytosti, jež nazýváte "mimozemšťany". Mezi námi a vámi není žádný podstatný rozdíl, kromě zkušeností získaných v určitých obdobích našeho vývoje. Jako v každé jiné organizované struktuře i u nás existuje hierarchie a to, že k vám promlouváme, schválila tato naše hierarchie. Přes naši větší vyspělost a znalosti nejsme pro vás žádnými bohy. V rámci kosmického bratrství jsme si rovnocenní. Fyzicky jsme vzájemně trochu odlišní, ale většina z nás jsou humanoidního typu. Většina z vás zatím naši existenci nevnímá. Nevidíte nás, poněvadž většinu času zůstáváme pro vaše smysly a měřící přístroje neviditelní. Je to proto, jelikož procesy strukturované dematerializace a rematerializace jsou součástí až vědecky pokročilejších civilizací. Toho sice dosáhlo vaše lidstvo v několika laboratořích v úzké spolupráci s jinými "mimozemskými" bytostmi, nicméně za cenu velmi riskantních kompromisů. Existují vícerozměrné vesmírné lodě, které s touto vědou souvisejí. Mnoho lidských bytostí bylo ve vizuálním, sluchovém, dotekovém nebo psychickém kontaktu s těmito loděmi, z nichž některé jsou pod vlivem temných sil. Naše pozorovatelnost je kvůli dematerializovanému stavu těchto lodí velmi omezená a tím, že nejste sami svědky pozorování, pak nemůžete věřit v jejich existenci. Tomu plně rozumíme. Většina vašich pozorování mimozemských lodí mají individuální charakter, aby se dotkla vaší duše, ale neměnila nějaký organizovaný systém. Je to velmi systematicky dodržováno všemi rasami, jež vás obklopují, ale je to tak z velmi rozdílných důvodů. Motivací negativních vícerozměrných temných bytosti, které hrají velkou roli v uplatňování své moci na Zemi a v udržování lidské oligarchie v závislosti na Temnotě, je zachování jejich neviditelnosti. Tak udržují svou existenci nezjistitelnou a neodhalitelnou. Naopak udržení naší neviditelnosti je motivováno respektem k lidské svobodné vůli a jejím účelem je, abyste vy lidé, mohli řídit své vlastní události sami a dosáhli tak technické a duchovní vyspělosti svou samostatnou a přirozenou cestou. Každopádně je námi vstup lidstva do rodiny galaktických civilizací velmi toužebně očekáván.

Mohli bychom se vám ukázat v širokém denním světle a pomoci vám dosáhnout vzestupu do Unie. Zatím jsme to ještě neudělali, protože bylo ještě příliš málo z vás, kteří si to opravdu přáli, kvůli své ignoraci, lhostejnosti nebo strachu. Stojí před vámi důležitý úkol. Měli byste překonat vaše národnostní rozdíly a spojit se jako společné Bratrstvo lidstva, při respektování různorodosti začít řešit celoplanetární, všelidské a ekologické výzvy. Mír neznamená jen nevést války, ale spočívá v tom, stát se kompaktním "Bratrstvem". Abyste tomu mohli porozumět, počet řešení, která máte ve svém dosahu, se stále zmenšuje. Jedním z řešení je, kontaktovat jinou rasu (druh), která odráží image toho, čím jste ve skutečnosti.

Přejete si, abychom se ukázali? Změníte svět. (1. díl)

19.07.2020

Rychlá navigace: