Souvislosti, které všude nenajdete

Přejete si, abychom se ukázali? (4. díl)

(4. díl)

Sdělení od Arkturiánů – přijal Jean Ederman

Ať jste ve středu města nebo uprostřed pouště, nemá to vliv na účinek vaší odpovědi. ANO, nebo NE, řekněte okamžitě po položení této otázky! Prostě si odpovězte, jako byste rozmlouvali sami se sebou, ale myslete na toto poselství. Toto je universální otázka a těchto pouhých pár slov vložených do svého kontextu má mocný význam a určuje vaši budoucnost. Vaše osobní rozhodnutí dotázat se vašeho vnitřního já, zda se máme ukázat ve vašem hmotném plánu a za denního světla, je pro nás cenné a podstatné. Upřímné přání, jež vznikne ve tvém srdci a ve tvé vlastní vůli, bude vždy vnímáno těmi z nás, kterým je určeno. Pasivita vede jen k nedostatku svobody. Stejně tak i nerozhodnost není nikdy účinná. Pokud skutečně chcete lpět na vašich názorech, což je něco, co pochopíme, pak řekněte NE. Pokud nevíte, jak se rozhodnout, neříkejte ANO, jen kvůli pouhé zvědavosti. Toto není show, toto je skutečnost. JSME ŽIVÍ! A živoucí! Vaše historie má mnoho epizod, kdy předurčení muži a ženy byli schopni ovlivnit vlákno událostí, navzdory jejich malému počtu. Malý počet stačí k převzetí dočasné moci na Zemi a k ovlivnění budoucnosti většiny. Malý počet z vás může radikálně změnit i váš osud, jako odpověď na nemožnost, velkou setrvačnost a nepřekonatelné překážky!

Jaké by byly následky pozitivního rozhodnutí? Pro nás bude okamžitým důsledkem společného příznivého rozhodnutí zhmotnění a zviditelnění mnoha našich lodí na vaší obloze. Pro vás je přímým účinkem náhlý úbytek mnoha nepravdivých přesvědčení a názorů. Jednoduchý, přesvědčivý a vizuální kontakt bude mít obrovskou odezvu ve vaší budoucnosti. Mnoho vašich "vědomostí" bude pozměněno navždy. Organizace vaší společnosti bude hluboce vyzdvižena navždy, ve všech oblastech činností. Moc se stane individuální, protože vy sami uvidíte, že jsme živí. Změníte konkrétně žebříček vašich hodnot! Nejdůležitější věcí pro nás je, že lidstvo utvoří jednu rodinu před tím "neznámým", jež bychom my reprezentovali! Z vašich domovů by pomalu odplulo NEBEZPEČÍ, protože byste nepřímo donutili ty nežádoucí, jež my nazýváme "třetí stranou", aby se odhalili a zmizeli. Vy všichni byste nesli stejné jméno a sdíleli stejné kořeny: LIDSTVO! Později by byly možné pokojné a zdvořilé výměny, pokud byste si to přáli. Nyní ale ten, který je hladový, se nemůže smát a ten, který má strach, nás nemůže přivítat. Jsme smutni, když vidíme vaše muže, ženy a děti když trpí v takové míře ve svých tělech a ve svých srdcích, když přitom nesou takové silné vnitřní světlo. Toto světlo může být vaší budoucností. Naše vztahy mohou být progresivní. Krátká doba několika let nebo desetiletí spolupráce by pomohla rozvinout vaši technickou a duchovní evoluci a vy byste objevili velké části galaxie. Pokaždé by vám byly nabídnuty nové možnosti a vy sami byste se potom rozhodli, zda překročíte nová vývojová stádia, pokud byste si mysleli, že je to nezbytné pro vaše vnější a vnitřní dobro. Odešli bychom tehdy, jakmile byste si kolektivně přáli, abychom tak učinili.

Proč takové historické dilema? My víme, že "cizinci" jsou bráni jako nepřátelé tak dlouho, dokud znázorňují "neznámé". V prvním stádiu by emoce, které by naše objevení způsobilo, posílilo vaše vztahy na celosvětové úrovni. Zamezilo by to otevření Pandořiny skříňky, na jejímž prahu již jste a kterou okolo vás vytvořila "třetí strana". Ať bude vaše rozhodnutí jakékoliv, budete se muset z této situace dostat a čelit tomuto dilematu. Jedno ignorování proti druhému. Proto je třeba se zeptat své intuice. Chcete nás vidět na vlastní oči, nebo jednoduše chcete věřit tomu, co říkají vaše média a manipulátoři? To je opravdová otázka! Po tisících letech přichází den, kdy tato volba už bude neodkladná: volba mezi dvěma postoji.

Proč šířit takovéto poselství mezi vámi? PŘELOŽTE A ROZŠIŘUJTE TOTO POSELSTVÍ. TENTO ČIN ZASÁHNE VAŠI BUDOUCNOST NEZVRATITELNÝM A HISTORICKÝM ZPŮSOBEM V TOMTO TISÍCILETÍ. Jinak minete svou příležitost volby, nejméně o jednu generaci, pokud vůbec přežije. Nezvolit, znamená podstoupit volbu jiných lidí. Neinformovat druhé, znamená riziko získání výsledku, který je opačný k očekávání. Zůstávat lhostejný znamená vzdávat se své svobodné vůle. Je to vše jen o vaší budoucnosti. Je to vše o vašem vývoji. I když budete v menšině tak touha žádného jedince nezůstává ve vesmíru nepovšimnuta. Představte si náš příchod zítra a rozhodněte! Média určitě nebudou mít zájem šířit toto poselství. Proto je vaším úkolem jako mimořádně myslících a milujících bytostí, ho šířit. Jste architekty vašeho vlastního osudu...
"PŘEJETE SI, ABYCHOM SE UKÁZALI?"

Přejete si, abychom se ukázali? (4. díl)

22.07.2020

Rychlá navigace: