Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 19: Obsah slova Bůh

(19. díl)

Chceme-li pochopit hádanku, která se před námi rozprostírá v podobě celé řady náboženských systémů, jež všechny uctívají Boha a přesto jak dosvědčuje pozemská historie lidské civilizace, jsou často spolu v obrovském nepřátelství a krvavé válce, musíme pochopit především zkázonosnou činnost chtonického ducha nápodoby a všimnout si vnitřního obsahu slova Bůh, které oba nesmiřitelné religiózní systémy používají. Zde nestačí říkat jen to, že věříme v Boha, když přitom plně nechápeme obsah a smysl, který tomuto slovu jednotlivá náboženství dávají.

Musíme si uvědomit, že v kosmu probíhá neustálý svár dvou životodárných sil a tyto dvě síly si vykládají boha zcela odlišně. Právě zde nastává ten velký omyl a rozhodně nemůže platit toto: "Ty věříš v Boha, já věřím v Boha, tak jsme vlastně bratři, rodina a vnímáme svět stejně." Zde jednoznačně nemůže dojít k nějakému spřátelení, ale je tomu právě naopak. Vzniká tu obrovské nedorozumění a někteří lidé božskou sílu spojují zcela s jinými hodnotami. Skupina indoevropská, vycházející z nejstarší lingvistické památky Védy, pracuje se dvěma principy světa. Princip fyzicko-materiální a duchovní, který je prvnímu nadřazen. Vznik života neodvozují z anorganické hmoty, ale z duchovního principu, jako projekci věčně živé duchovní síly, která prostupuje celý kosmos. Tyto dvě skupiny si nemohou nikdy porozumět. Materialistická skupina vidí zdroj všeho ve hmotě, v podzemí a v zemi. Symbolicky se tento konflikt často zobrazuje jako boj orla s hadem. Had je symbolem zemité síly, je zde stále přítomen jako výslednice různých specifických myšlenek, praktik a sil a je stejně věčný jako jeho duchovní protivník, který je charakterizovaný orlem. Podstata síly hada je v pěstování slepé víry, v nevědění a nevědomosti (zhasněte na chvíli a my to zprivatizujeme). Duchovní síla je pak charakterizovaná jako Světlo poznání, které tmu naopak prosvětluje, ctí pravdu a transparentnost.

Hadí síla je v každém z nás a úzce spolupracuje s naším egem. Had je znázorňován spodní hadí sílou, která je v každém z nás. Nejde o to tuto sílu zcela potlačit, ale o to, abychom o této síle věděli, pojmenovali ji a abychom se naučili ji ovládat. Pokud nás naopak hadí síla ovládne, pak pozře celého člověka a takový člověk přestane mít sám sebe v moci a je zcela utopen (symbolem je vodník, který topí svoje oběti a jejich duše uzavírá ve svém podvodním království). Symbolika ležícího lidského těla na hladině, kdy je potopena jen půl těla a člověk plave, symbolicky znázorňuje normální stav rovnováhy. Ale pokud hadí síla ovládne úplně celého člověka a ten se propadne do temnoty nevědění, utopí se stejně jako všechny zaniklé civilizace, které zcela ovládla hadí síla. Zánik takových civilizací je znázorněn potopou biblických rozměrů, kdy je celá civilizace zničena kultem temnoty, nevědění a bezbřehého materializmu. Princip kultu hmoty se stará především o naše tělo a o to, abychom mohli fungovat na hmotné úrovni což je naprosto v pořádku. Bez těla, fyzického zrození bychom nemohli existovat, ale problém nastane v momentě, kdy hmotný princip prezentovaný naším egem a "já" chce ovládnout celého člověka, včetně všech principů, reprezentovaných naší duší, duchem a vědomím.

A právě hlavním úkolem dneška a každého z nás je, abychom se vymanili z područí ega a materialistického principu, který je tak vehementně podporován hadí společností a který se v celé "vyspělé" společnosti a všude kolem nás rozbujel jako rakovina.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 19: Obsah slova Bůh

02.04.2020

Rychlá navigace: