Souvislosti, které všude nenajdete

Královna Alžběta byla shledána vinnou – 1. díl

ITCCS vedla soudní řízení ve věci únosu dětí, provedeném královnou Alžbětou, spolu s dalšími 50 000 případy pohřešovaných dětí a prokazovala její přímou účast na únosech a smrti domorodých dětí. Dne 10. října 1964 se deset dětí z jedné kanadské školy vydalo na piknik s královnou Alžbětou a princem Phillipem. Děti se ale už nikdy nevrátily domů a truchlící rodiče je od té doby již nikdy neviděli.
Bývalý obyvatel školy v Kamloops William Combes, který statečně vyprávěl svůj příběh, záhadně zemřel v nemocnici poté, když v roce 2010 poskytl rozhovor pro rozhlas, v němž hovořil o tom, jak byl svědkem odjezdu královny Alžběty a prince Filipa s deseti dětmi a dalšími obyvateli Kamloops. Bezprostředně po rozhovoru bylo Combesovi nařízeno, i když neměl žádné zdravotní potíže, aby se dostavil na testy do nemocnice ve Vancouveru St. Paul's Catholic hospital. To se stalo nedlouho předtím, než měl být účasten jako důležitý svědek na zahajovacím zasedání mezinárodního tribunálu pro zločiny církve a státu. Bývalá zdravotní sestra z Katolické nemocnice svatého Pavla se přihlásila jako informátor a prozradila, že byl otráven, byla mu podána injekce, po které skončil v kómatu. Poté byl bez jakéhokoliv souhlasu a povolení kohokoli odpojen od přístrojů a zemřel.
Další svědci, kteří se v průběhu dalších let odvážili promluvit, byli umlčeni, včetně vojáka jménem Vivian Cunningham, který byl v květnu 2014 institucionalizován a pak umístěn na oddělení psychiatrické péče v anglickém Staffordu za to, že se odvážil zeptat nadřízených na nevyřízený zatykač na královnu Alžbětu, jež byl spojen s deseti dětmi, které zmizely v její společnosti. Byl omámen a uvězněn proti své vůli, protože se zmínil o existenci zatykače na královnu Alžbětu, který uvedl Kevin Annett z ITCCS. Poté byl umístěn na psychiatrické oddělení s diagnózou, že trpí akutní psychotickou epizodou. Injekčně mu byl podán na příkaz kapitána Murrela a lékařů Khana a Sema antipsychotický lék olanzapin. Tento voják pak byl umístěn na 6 měsíců na psychiatrické oddělení nemocnice svatého Jiří.
Také Kevin Annett z ITCCS pocítil hněv královny Alžběty poté, co se v roce 2013 v Londýně účastnil shromáždění za 50 000 pohřešovaných dětí. Byl surově atakován, zadržen a přes noc dán do vězení. Pak byl deportován a to vše se stalo, aniž by byl obviněn.
Další obětí rozšiřování informací proti královně Alžbětě se stal britský občan David Compan. V roce 2013 byl dvakrát zatčen, stejně jako jeho manželka. Companovým "zločinem" byla odvaha zveřejnit zatykač na královnu Alžbětu na fasádě katolického kostela. Compan nebyl nikdy obviněn, ale přesto byl zatčen, omámen a uvězněn v londýnském Park Royal Mental Health Center. Po několika dnech protestů občané dosáhli jeho propuštění.
Loni v říjnu v Kitcheneru, v kanadském Ontariu se také Steve Finney snažil odhalit případ satanistického kultu Devátého kruhu 50 000 pohřešovaných domorodých dětí, který v sobě zahrnoval i obvinění královny Alžběty z únosu a její odsouzení. Finney byl potom bezdůvodně zatčen a držen tři dny ve vězení. Protesty organizované ITCCS se zdály být účinné a Finney byl propuštěn.

Královna Alžběta byla shledána vinnou – 1. díl

07.10.2022

Rychlá navigace: