Souvislosti, které všude nenajdete

Zdroj Davida Ickeho o královské rodině

Navzdory obrovskému a mainstreamem živenému posměchu David Icke opakovaně tvrdil na základě velmi důvěryhodných zdrojů, že britská královská rodina jsou reptiliánští hybridi, kteří mohou měnit podobu a zúčastňují se satanských rituálů včetně obětování lidských obětí, zejména dětí. Hovoří o tom, jak jeho důvěryhodný informační zdroj byl přímým svědkem toho, jak členové královské rodiny měnili podobu tak, že přepínali své frekvence mezi svými informačními poli. Jednalo se o britskou hlavu státu, královnu Alžbětu II. a její matku před tím, než zemřela ve věku 102 let.

Jeho zdroj tehdy vypověděl: "Viděla jsem ji, jak obětuje lidi, jí jejich maso a pije jejich krev. Jednou se z neovladatelné touhy po krvi tak rozrušila, že neprořízla hrdlo oběti z leva doprava, jak to předepisuje jejich rituál a najednou ji jakoby přeskočilo. Její podoba se náhle proměnila na reptiliánskou a ona jenom bodala a vytrhávala maso. Když se změnila její podoba, měla podlouhlý reptiliánský obličej, téměř jako zobák a našedlou barvu. Královna byla velmi agresivní, měla navíc na hlavě hrbol a její oči působily velmi děsivě"... "Královna matka byla hrozně bezcitná a odporná osoba a nikdo z jejich stoupenců jí nevěřil. Dokonce po ní pojmenovali program na ovládání mysli a nazvali ho "Černá královna". Viděla jsem ji, jak obětovala lidi. Pamatuji si, jak jednu noc vrazila jednomu chlapci nůž do konečníku. Tehdy byli obětováni dva chlapci. Jednomu bylo 13 let a druhému 18. Zapomeňte na to, že královna matka byla slabou a starou ženou. Když se přepne do reptiliánské podoby, je velmi vysoká a silná. Když se tito hybridi přepnou do reptiliánského pole, tak povyrostou o metr."

Všechny zdroje zabývající se touto problematikou hovoří o těchto skutečnostech velmi obšírně a podobně, i když se vůbec neznají a jsou z různých koutů světa. Archontsko-reptiliánská součást hybridní genetiky je nesrovnatelná s tou lidskou ve všech směrech. Výška, síla i rychlost stárnutí jsou jiné. Když uvidíte, že dvě tak rozdílné podoby jsou jedna bytost, tak vám to prostě hlava nebere. Ale tyto bytosti jsou dvě různá informační pole, která produkují různé holografické projekce. Když přepnete z jednoho televizního kanálu na druhý tak také neuvidíte stejný program.
Tato "Královská proměnlivá bytost" oficiálně vlastnila nejrůznější státní instituce, vše, co v názvu neslo písmena HM – "Her Majesty’s" (Jejího veličenstva) – vláda, opozice, státní správa, státní zástupce, soudy, ozbrojené síly, věznice, soudní lékaři, finanční a celní správa, inspekce, pobřežní hlídka jejího veličenstva atd., atd. Křesťanské duchovenstvo skládalo přísahu oddanosti královně, která byla hlavou Anglikánské církve, stejně jako členové parlamentu, soudci a personál vojenských složek a tajných služeb. Pouze ona mohla vyhlásit válku a rozhodnout o jejím oficiálním ukončení. Veškerá tato moc a ještě mnohem, mnohem více bylo kumulováno v rukou archontského reptiliána ukrytého v lidském těle. Lidé si myslí, že královská rodina má jen symbolickou roli a žádnou reálnou moc, ale opak je pravdou. Moc je skrytá v nastaveném systému, rituálu a protokolu. Nikdo se nemusí klanět britskému ministerskému předsedovi. Premiér se však královně uklonit musel.

Zdroj Davida Ickeho o královské rodině

06.10.2022

Rychlá navigace: