Souvislosti, které všude nenajdete

Pomožme nastolit svým duchovním přístupem celosvětovou harmonii a absolutní MÍR

Tím, že se zdržíme nízkosti, zvířeckosti a démonství a chováme se jako soucitní lidé, tak vytváříme a posilujeme v sobě "Purušu", toho vyššího Člověka v nás. V pravé duchovní škole, na rozdíl od chtonického temného kultu není potřeba podřezávat žádného beránka, prolévat krev, dávat nějaké mince nebo hmotné dary, protože tím vším bychom jen uctívali Temného Boha – Pána hmoty. Podstata védské oběti je pouze duchovní a může se jí zúčastnit každý člověk.
Když někdo dělá duchovní oběť, můžeme ji ztotožnit s védským "Purušou", což je vlastně ten Ježíšův "poklad na nebesích", který je evidentně převzat z indické tradice. Ta ho nazývá "param nidhánam" – "duchovní poklad" nebo také "punyam" – "duchovní zásluha".
Na rozdíl od učení biblického víme, že tento "poklad na nebesích" je právě ten stále otvíraný, bráněný a vyprazdňovaný prostor mezi dvěma temnými protivami. Je to neustálé vymaňování se z manipulace obou temných řádů a z jejich skrytého nepřátelství. Zapředení do stále větších a větších pavučin světskosti a materialistických lákadel pak znamená posilování těchto Člověku nepřátelských sil.
Jediná správná cesta podle védánty je "madhyé" – "to uprostřed", pocházející od slova "madhu" – "med". Náš cit a inteligence nám neustále připomínají a vysvětlují, že my si skutečně nepřejeme žádné násilí, vraždy, krvavé oběti a ani žádné zotročování druhých a nenávist. Takže každý, kdo jde tou správnou duchovní cestou, se snaží tlumit a oddělovat od sebe všechny agresivní protikladné síly, čímž vytváří lidský prostor pro MÍR, který se nachází uprostřed mezi těmito antagonismy.
Proto se také píše v upanišadách že "bráhmátma Puruša, je přehradou, která dělí oba světy, aby se navzájem nesrazily a jejich vzájemný obrovský konflikt nezaložil světový požár".

Pomožme nastolit svým duchovním přístupem celosvětovou harmonii a absolutní MÍR

17.12.2022

Rychlá navigace: