Souvislosti, které všude nenajdete

Umělá inteligence nás žene od Světla ke kameni

Zrcadlová síla směřuje k tomu, aby totálně nahradila všechno živé neživým, aby vše, co v sobě má Purušu – ducha života, nahradila chladně vyrobeným umělým výrobkem – replikantem. To je pro ni "ideál" a cíl, protože se ztotožňuje s "posvátným tělem" a nedovede si onoho "ducha života" vůbec představit ani není schopná ho vidět a podílet se na něm. Vidí svět svým zvláštním způsobem, vnímá všechny formy, ale nerespektuje to, co tuto formu udělalo formou. To, co vytváří život (prakrti), hyličtí lidé, hmotní materialisté i umělá inteligence chtějí zničit a zahubit. To organické a duchovní je totiž jejich přesným opakem, a proto je jejich agenda vůči tomuto tak nepřátelská...
Jakmile začne slábnout vnitřní síla člověka a jeho "buddhovství", tak se okamžitě celá společnost ocitá na prahu katastrofy, propadá se do formalismu a povrchnosti. Pokud totiž budeme všechno chápat pouze formálně, tak ten skutečný život bude postupně zlikvidován. Život musí nést a obsahovat tu mohutnost vnitřního ohně, musí ho neustále rozdmýchávat a udržovat.
Buddha se cíleně zaměřil na tzv. dharmu a její dodržování, na nasměrování člověka na cestu vzestupu a na to, co je třeba na té cestě udělat. Buddhova filosofie se zabývá zevrubnou analýzou vnitřních i vnějších dějů. Tato analýza obrovsky převyšuje vše, s čím se můžeme setkat v evropském židokřesťanském myšlení. Zde se sice také hovoří o pozitivních skutečnostech a také tu nalezneme výrazy jako – láska k bližnímu, úcta ke starším, vážení si vážených a nevážení si nevážených, ale skutečnou podstatu dobra a zla toto "náboženství" filosoficky zcela minulo, což je doslova tragédie.
To, jak židokřesťanství interpretuje "zlo" a "dobro", je právě to, proč není skutečnou filosofickou školou, ale je jen světským postojem, který nejde k samotné podstatě věci. Kategorie dobra a zla jsou v židokřesťanství zcela zrelativizovány a během času podlehly individuálnímu výkladu. Ve své analýze židokřesťanství nedospělo k žádnému závaznému závěru, protože východní gnostická etika, ta "nauka o dobru" byla v židokřesťanství záměrně skryta, jako když přehodíte plášť přes vlka nebo "křižáka", který se s touto filosofickou náhražkou vydal dobývat svět a všechny jeho poklady.

Umělá inteligence nás žene od Světla ke kameni

01.01.2023

Rychlá navigace: