Souvislosti, které všude nenajdete

Nevědoucí člověk považuje za své "Já" něco, co ale jeho "Já" vůbec není

Člověk je ponořen do něčeho, o čem se domnívá, že mu to patří, že je toho pánem, ale ve skutečnosti mu to ani nepatří, a není schopen to ani ovládat. Samou podstatou buddhismu je Buddhovo vysvětlení: splývání a spojení nevědoucího člověka se světem těla a jména, jeho ztotožňování se s pomíjejícností, "ztotožňování se s bolestným" a s tím, co není mé "Já". Toto omylné ztotožňování s něčím cizím, co se mě vlastně netýká, je tou příčinou nejen všeho bolestného a strastného, jak vykládá Buddha, ale je to také příčinou všeho zlého.
Tady je zlo chyceno, k veliké nelibosti všech světských lidí u svého pravého kořene!
"Existuje, mnichové, pět žádostí –
Skrze pohled do vědomí vstupujících forem – vytoužených, milovaných, lákavých, příjemných, žádosti odpovídajících, vzrušujících.
Skrze sluch do vědomí vstupujících zvuků – vytoužených, milovaných, příjemných, žádosti odpovídajících, vzrušujících.
Skrze čich do vědomí vstupujících vůní – vytoužených, milovaných, lákavých, příjemných, žádosti odpovídajících, vzrušujících.
Skrze chuť do vědomí vstupujících požitků – vytoužených, milovaných, lákavých, příjemných, žádosti odpovídajících, vzrušujících.
Skrze hmat do vědomí vstupujících dotyků – vytoužených, milovaných, lákavých, příjemných, žádosti odpovídajících, vzrušujících.
To je, mnichové, pět žádostí, a o všech potom lidech, mnichové, kteří jsou těmito žádostmi nalákáni, strženi, zmateni, aniž by vnímali tu bídu, aniž by mysleli na únik, platí – jsou ztraceni, zkaženi, vydáni zlu k libosti.
Stejně jako mnichové, když se zvěř lesní chytne do nastraženého oka, tu i o ní platí – je ztracena, vydána choutkám lovce, když lovec přijde, nemůže uniknout. Toto je sama podstata poznání a zároveň i vytváření toho 'bezpečného místa spásy'."

Nevědoucí člověk považuje za své 'Já' něco, co ale jeho 'Já' vůbec není

31.12.2022

Rychlá navigace: