Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 21: Při krvavých obřadech hadí civilizace zrcadlově napodobují původní duchovní gnostické praktiky

(21. díl)

Při svých krvavých obřadech lunetické civilizace zrcadlově napodobují původní gnostické praktiky a často používají i zasvěcovací, védsko-křesťanskou liturgickou praxi i její posvátné termíny. Tímto napodobováním původních rituálů je vytvářen dokonalý chaos, při kterém je stále záměrně směšován materializmus a duchovní učení. Tak jsou všichni nevědoucí strháváni do velkého omylu. Původní očišťovací praxe duchovní školy – recitace Slova a dodržování dharmy, byla během času překlopena do celé plejády hrůzných krvavých obřadů, které slouží démonu podzemí a přitom se honosí gnostickými termíny a duchovní, očistnou terminologií. Proklamovaná nebo skutečně prolévaná krev však všechny tyto obřady usvědčuje z démonské podstaty, ať už se jedná o starořecké taurobolium, při kterém docházelo k očistě poléváním se krví zabitého býka, či o římské purificatio, při kterém se usilovalo o totéž zabíjením býka, vepře a ovce, či o samu židokřesťanskou mši, při které věřící oslavují zabitého židovského beránka, prolévají jeho krev a krmí tak židovského boha Jahveho a symbolicky pojídají jeho tělo. Vždy se jedná o totéž, rituální vraždou a prolitou krví si dopomoci k očistě či dokonce ke spáse. Židovským rituálním zabíjením a pojídáním beránka byl biblickými křesťany odstraněn původní gnostický smysl obřadu, přijímání hómy, světla poznání, a probouzení nesmrtelného duchovního Člověka.

Bible – Starý zákon nám popisuje takové bohoslužebné předpisy, když Bůh, Hospodin promluvil k Mojžíšovi:

Dbejte na to, abyste mi ve stanovený čas přinášeli darem – můj pokrm jako ohnivou oběť, libou vůni pro mne... Denně dva roční beránky bez vady… Na počátku vašich měsíců budete přinášet jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana, sedm ročních beránků bez vady. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích k vykonání smírčích obřadů za sebe... Budete to připravovat denně po sedm dní, jako pokrm ohnivé oběti, v libou vůni pro Hospodina.

Dále v den prvních snopků přinesete jako oběť zápalnou, v libou vůni pro Hospodina – dva býčky, jednoho berana, sedm ročních beránků.

Sedmého měsíce a prvního dne 1 mladého býka, 1 berana a 7 mladých beránků bez vady.

Desátého dne sedmého měsíce 1 mladého býka, 1 berana a 7 mladých beránků bez vady. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích.

Patnáctého dne sedmého měsíce 13 mladých býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích.

Druhého dne 12 býčků, 2 berany, 14 ročních beránků a 1 kozla jako oběť za hřích.

Třetího dne 11 býčků, 2 berany, 14 ročních beránků a 1 kozla jako oběť za hřích.

Čtvrtého dne 10 býčků, 2 berany, 14 ročních beránků a 1 kozla jako oběť za hřích.

Pátého dne 9 býčků, 2 berany, 14 ročních beránků a 1 kozla jako oběť za hřích.

Šestého dne 8 býčků, 2 berany, 14 ročních beránků a 1 kozla jako oběť za hřích.

Sedmého dne 7 býčků, 2 berany, 14 ročních beránků a 1 kozla jako oběť za hřích...

...Krev tvých obětí bude vylita na oltář Hospodina, tvého Boha, kdežto maso sníš.

Uctívači hada věří, že život na zemi lze zachránit jen permanentním zabíjením a vedením válek, ale naše tradice nás vede k pravému opaku. Ano my víme co to je statečně se bránit, ale určitě nemáme představu, že musíme pořád někoho propichovat. Hadí kultura musí prolévat krev, i kdyby nevyhrála. Je to základní příkaz šéfů – krvavých bohů materialistických, chtonických a lunárních kultů. Prolévání krve se zde skrytě stává hlavním cílem života. Nesmyslné války, satanské rituály, nebývalá podpora pojídání masa a tím i rozsáhlé zabíjení zvířat. Každodenní obrovská jatka na naší planetě pak dostanou smysl, včetně všech válek vedených často pro malichernou věc nebo vykonstruovanou příčinu, když kvůli nicotnosti zemřelo nesmyslně mnoho vojáků, civilistů, žen i dětí.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 21: Při krvavých obřadech hadí civilizace zrcadlově napodobují původní duchovní gnostické praktiky

04.04.2020

Rychlá navigace: