Souvislosti, které všude nenajdete

Základním rysem buddhismu je ochrana Člověka, založená na ochraně jeho mysli a srdce

Podstata úspěchu buddhismu spočívala především v tom, že se pomocí něj podařilo ušlechtilým lidem, aby se našli, spojili se v jeden celek a vymezili se od svého polozvířecího okolí s jeho nevěděním, cynismem a citovou tupostí. Oddělili se od davu všech těch spících a neprobuzených, kteří v ziskuchtivosti a hromadění majetku vidí smysl života. Probuzení buddhisté pak začali vytrvale budovat a šířit ideál citlivého a vědoucího Člověka, který se dokázal ubránit Zlu.
Většina odmítla platit obrovskou daň za podstrčený materialistický ideál – "věčné hromadění zlata a světské moci". Pochopili, čím se za tento materialistický ideál platí – celým Člověkem, pošpiněním jeho vnitřních hodnot a tvrdnutím jeho srdce. Pravá podstata Zla se jasně ukázala a tato věčně přítomná podzemní síla, ta temná síla védského hada Vrtry, Buddhou nazývaného Máro (lupič), byla dočasně "smrtelně oslabena". Buddhisté tehdy svou myšlenkou osvobození vytvořili celosvětovou instituci, založenou na samé podstatě indoevropské filosofie a védského křesťanství. Svou vizí věčné trojice sil stvořili útočiště pro všechny, pro které zvířecí řád boje všech proti všem, krvavé lačnosti a egoistického nevědění nebyl přijatelný pro jejich životní úděl i lidské dědictví. Buddhismus však v žádném případě nevyrašil na zelené louce a nevyrostl jako něco zcela nového, ale právě naopak se zrodil z toho starého, již existujícího, z védské tradice. Všechny základní ideje buddhismu pramenily z prastarých zdrojů indoevropských duchovních hodnot. Sám Buddha na několika místech ve svých proslovech opakuje, že objevil starou zapomenutou stezku.
Základním rysem buddhismu je obrana Člověka, založená na ochraně jeho mysli a srdce. Inteligence – "buddhi" je v této tradici sloučenina rozumu a citu. Není to žádné studené pragmatické "ratio" v našem slova smyslu. Jde tu o vytvoření obrany před spodním světem forem, který se stále všeho lačně zmocňuje, prostřednictvím uvědomování a neustálého poznávání. Spodní svět se potřebuje zmocňovat i ducha, protože pomocí něho žije. Proto neustále vyvíjí mohutnou agendu na sloučení člověka a hmotného světa.
Služebníci Temnoty se nesmírně bojí, že se lidé probudí, a kdyby se probudili jen z jedné desetiny, jako se tehdy probudil Buddha a jeho učedníci, tak by to spodnímu světu způsobilo smrtící ránu.

Základním rysem buddhismu je ochrana Člověka, založená na ochraně jeho mysli a srdce

26.12.2022

Rychlá navigace: