Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 15: Chtonismus – kult hada

(15. díl)

Chtonický kult je kult Země, který nepřijímá duchovní školu, a proto za jedinou životadárnou sílu uznává a velebí tu, která pochází z nitra Země. Jsou to kulty podsvětského božstva bohatství, které se vztahuje pouze k jisté části sil v kosmu a které je zastoupené v naší lidské mentalitě nižšího řádu. Je temné, démonské a podsvětní povahy a je to kult, který velebí zvířecí sílu, sílu krve, nitra Země a gravitace, který se ostře vyhraňuje vůči náboženství Světla poznání, náboženství "Slunce" i cestě poznání, tak jak ji pěstují Indové a jejich džňána márga. Doklady tohoto podzemního kultu nacházíme po celé planetě. Každé náboženství začíná kultem Světla a ducha Poznání, tím kultem, který reprezentovala Véda a který dodnes reprezentuje pravá védánta, avšak postupně, jak se každá civilizace rozvíjí a stárne, spěje ke svému úpadku, a přechází pomalými krůčky do proměny, kdy se celá kultura vrhne na uctívání síly, symbolizované Hadem a na uctívání pouze hmotného bohatství a všeho toho, co s tím souvisí a to je začátek jejího konce.

My jsme v současné době uvězněni v konečném stádiu vlády Hada, kde síla peněz je ve společnosti silou naprosto největší. Každý člověk, který dnes horuje pro jakoukoliv pravdivost, čestnost nebo upřímnost, je v takovéto společnosti směšný blázen, který ještě nedospěl, který ještě nepochopil, že přece zlo řídí svět, vládne, a tudíž bychom se k tomu měli "postavit dospěle", takže máme být také zlí, máme lhát, krást, abychom si také přišli na své. Staří buddhisté, staří Indové měli jednoznačně pravdu, když tvrdili, že pokud se nepěstuje úcta k cestě poznání, úcta k obraně lidských hodnot a lidských kvalit, tak bude společnost volně padat "gravitací" stále níž a přecházet na uctívání chtonického božstva a tak bude nutně odsouzena k zániku. Proto ochrana lidských hodnot byla ve védské společnosti pro všechny tím nejdůležitějším úkolem a jakákoliv jiná činnost byla až na druhém místě.

Důležitou roli u chtonického kultu hraje krev. Krev je v něm ďábelským "prostředkem očisty" i "prostředkem spásy". Zde se rituálně a "z náboženských důvodů" prolévá krev a pomocí prolévání krve se koná očista, jak tvrdí. Pravidelně prolévají krev obětních zvířat, buď býka, berana či kozy. Podříznutím zvířete se snímají z člověka hříchy, provinění a údajně se tak odplavuje všechno špinavé. Tak si v těchto chtonických kultech představují, že dochází k očištění, ale hlavně si přijde na své Bůh Temna, protože u těchto obřadů teče krev proudem. Zároveň bývá doprovázeno toto náboženství kultem podzemí, kde jeho uctívači vidí "svatou sílu života". Zde sídlí jejich "nejvyšší božstvo" ("nejnižší" je zde v této koncepci vždy "nejvyšším"). Odtud údajně pramení veškerý zdroj naší síly a tato síla je v permanentním boji se silou horní, se silou ducha poznání.

Důležité je si uvědomit, že tento ďábelský kult Země je vlastně materialismus – od latinského "mater" – "matka", který se nám stal během posledních století základem "vědeckého" pohledu na svět. Buddhisté a především gnostici krásně osvětlují ve svých spisech tu důležitou skutečnost, že tito uctívači spodní síly Země jsou jenom děti materialistické Matky, kteří neuznávají duchovního Otce. Toto je jeden z podstatných rysů chtonického myšlení, že právě jen ta Matka, ta "padlá Sofia" z krásného gnostického mýtu, která odmítá mít cokoliv společného s duchovním Otcem, se domýšlivě domnívá, že pouze ona sama a její děti mohou vládnout na světě, a že žádného otce a Světlo poznání nepotřebují. Jejich přístup je disharmonický a není možné chtít vytvářet harmonii jen z jednoho zdroje. Harmonie musí vyplývat ze zastoupení obou základních principů, a když převáží pouze ten materialistický – zemitý, mateřský, tak to vede k těmto satanským koncům.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 15: Chtonismus – kult hada

29.03.2020

Rychlá navigace: