Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 16: Lidé, kteří přijali filosofii Hada, naprosto nechápou to, co se jim snaží sdělit védská a slovanská tradice

(16. díl)

Lidé, kteří přijali Hada, mají stejné znaky jako on a stejné vidění světa a naprosto nechápou to, co se nám snaží sdělit skutečná duchovní tradice, která je tvrdě potlačovaná satanským kultem temna. Pro ně život vznikl z hmoty a vše je jen materialistické povahy. Hadí loutkovodiči lidstva důkladně skrývají spirituální podstatu Vesmíru a všeho kolem nás, přestože se spirituálními zákony sami řídí. Udržují lidstvo v hluboké nevědomosti pomocí dezinformací, jimi ovládanými médii, zkorumpovanými politiky, pseudovědou i pomocí církví. Představa, že by existovala nějaká vibrace, která by neměla hmotný základ, je pro ně nepřípustná, natož, že by byla silou, která tvoří, nese a ovlivňuje celý svět. Dalším rysem hadí síly je vegetativní vidění světa. Smysl bytí chápe jako neustálé rozrůstání a expanzi. Za této okolnosti se pak myšlenka míru jeví jako scestná. Jakékoliv jejich omezování a disciplínované chování považuje za smrt. Jestliže máme na něco chuť a přesto to neuděláme, tak jsme z hlediska hadího myšlení blázni.

Naopak védská tradice nám říká, že pokud neovládneme sami sebe a smysly, které nám pak budou poroučet, tak nestojíme jako lidé za nic a jasně budeme směřovat do říše, která se ovšem nenachází na nebesích jak si někteří pomýlení nábožníci myslí, ale přežívá "v temných hlubinách země a hmoty". Toto je základní rozdíl obou koncepcí. Kult hada halasně velebí přírodu, která o všem rozhoduje. Přírodu ale používají (stejně jako některé milé a sladké výroky v Bibli) jen jako lákadlo, abychom nasedli na vor hadího myšlení a pluli s nimi dál, po řece nevědomosti, krve a násilí.

Máme tu dvě vidění světa, analogové a digitální. Přirozené a umělé. Analogové má vztah ke všemu a ke všem, uvědomuje si svou součást celku, svůj podíl na něm a souvislost s ním, propojení a závislost všeho na všem. Digitální svět umělé inteligence nechápe tyto souvislosti, a proto si může vyříznout malou část pro sebe bez ohledu na celek. Velmi špatně chápe, že to poškozuje či ovlivňuje plno dalších věcí a toho co je za hranicemi toho jejich "já". Toto bodové hadí vidění rozbíjí celek a rozmetává ho do prostoru za účelem nevědění a chaosu. Karmu chápe jen jako osud, nevidí a nepřijímá příčinu a následek karmy. Typický hadím rysem je fatalizmus a to, že za všechno může osud, hvězdy. Člověk dle něj nezmůže nic a svou vnitřní silou prý nemůže ničeho dosáhnout. Tento fatalizmus ničí úsilí lidí o věrnost lidským hodnotám. Lidé se pod vlivem osudovosti vzdávají zodpovědnosti za svoje činy a tohle je pro hadí kult typické, že odmítají následky svých činů. Dalším rysem kultu Hada je hromadění materiálního bohatství, protože nevěří na jiné hodnoty než na materiální bohatství, hmotné statky a poklady. Proto je také neustále shromažďují.

Připomeňme si ale původní védský původ a význam slova – bohatství, což je něco, co máme od boha, to, co vnitřně pěstujeme, je to naše schopnost vyjevit se jako člověk a hodnoty jako tvořivost, věrnost, pravdivost, upřímnost. Toto vše bylo postupným úpadkem a působením hadí síly přepracováno na hmotný majetek a účty v bance.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 16: Lidé, kteří přijali filosofii Hada, naprosto nechápou to, co se jim snaží sdělit védská a slovanská tradice

30.03.2020

Rychlá navigace: