Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 17: Had

(17. díl)

Hadí kult je kult boháče a ještě v antice všichni lidé věděli, že boháč je poslem Háda, pána podsvětí. Věděli, že uctívání bohatství a kapitalizmu je uctívání smrti. Kult hada je také kult černé barvy. Prakticky všichni kněží se oblékali do černých a červených rouch, které uctívá kult smrti a krve. Dalším rysem hadího kultu je proměnlivost a v židovské filozofii se jasně a přímo hovoří o tom, že bezpáteřnost je ta pravá moudrost, bezpáteřnost je přímo páterem chtonismu a hadího kultu. Ti, kteří zatvrzele setrvávají na nějakých ideálech, odmítají přijmout zlo jako svůj "pracovní nástroj" a jako svou životní cestu, jsou vnímáni oficiálními, hadími strukturami jako úplní hlupáci. V pokorné přizpůsobivosti vidí pravou filosofii života. Takže bezcharakternost je pro ně charakternost a obráceně. Za těchto okolností je velmi těžké se s takovými lidmi dorozumět, protože nemáme stejnou filosofii a mluví zcela jiným jazykem. Služebníci Hada se lokajsky podřídí jakémukoliv světapánovi a to bez jakýchkoliv problémů.

Multikulturalismus – hadí pohled na národy. Devastující je Hadí pohled na národy, je to pohled občanský. Tvrdí, že kdo se cítí být Čechem je Čechem, Portugalcem, Eskymákem, Indiánem, bez ohledu na jeho kořeny, kulturu či tradici. Takoví lidé bez pevných a hlubokých kořenů se svým rodem, národem, státem se stávají slabými, lehce manipulovatelnými a jsou lehkou obětí konzumu, povrchnosti a hadí síly. Proto globální vládnoucí hadí síla, dnes tak obrovsky a vehementně podporuje multikulturalismus a uprchlictví. Naopak védská tradice je založena na duchovnosti, etice a tradici. Každý národ je mentální kra a je jako květina na louce. Představa, že by se měli všechny květiny smísit a vytvořit jedinou květinu je naprosto nepřijatelné. Tady si můžeme uvědomit, jaká barva vznikne, když smícháme dohromady všechny krásné, jasné barvy – modrou, žlutou, červenou, zelenou. Vznikne odporná šedohnědá zemitá barva. A právě k tomu cíli had směřuje, snaží se zbavit národy, rodiny i jednotlivé lidi jejich identity, tradic a tím i jejich přirozené síly, aby se stali vratkými lodičkami na rozbouřeném moři a on je mohl lehce vydírat a ovládat.

Had rozdrobuje jakýkoliv celek na izolované body a pak z nich vytváří neživou nápodobu originálu. Hadí kultura je pouze kulturou plagiátů. S organické hmoty vytváří hmotu umělou, snaží se převrátit na ruby celý smysl nejrůznějších filosofií, náboženství a ideologií, které původně v sobě nesly humanitu a Světlo. Ve zdravotnictví nahrazuje přirozené a dokonalé léky z přírody za umělé a chemické náhražky. Navenek vystupuje proti alkoholu, drogám, hazardu, korupci, ale přitom toto vše skrytě podporuje.

Ve schránce úmluvy, jak zní nejznámější název hadí síly v židovství, můžeme jasně spatřovat hlavní pracovní nástroj Pána forem – Hada, omylně chápaného jako jejich nejvyššího Boha. Zde dochází k tajuplnému procesu okopírování všeho organického, všeho co má duši a je nahrazováno neživým, digitálním, umělým, chladným a to vede k sériové výrobě bezduchých kopií (rakovinných buněk), které jsou již zcela zbaveny vztahu k základním hodnotám Celku, k lidství, k duchu Úplnosti a organičnosti. Hadem manipulovaní lidé jsou postupně zbavováni svého svědomí, ušlechtilého srdce a jejich nesmrtelná duše je tak zašlapávaná do hmoty.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 17: Had

31.03.2020

Rychlá navigace: