Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – konec stádia ega pracovníků Světla

19. část

Zažili jste někdy to, že nějaká velká chyba, kterou jste učinili, nakonec změnila věci pozitivním a nečekaným způsobem? Něco podobného nastalo jako důsledek galaktického zásahu na Zemi na lidstvo. Během vtiskávání své energie pozemským duším galaktické síly na Zemi stvořily velký kotel vlivů. Dalo by se říci, že do lidstva byly implantovány bojovné prvky z různých galaktických duší a tím byly lidské bytosti nuceny najít způsob jejich eliminace, spojení a přivedení k jejich poklidnému soužití. Třebaže to byla pro pozemské duše velmi komplikovaná cesta, nakonec jim umožnila vytvořit různé dovednosti pro pozitivní průlom a najít východisko ze slepé uličky, do které se galaktické konflikty dostaly. Uvědomte si, že všechny věci jsou vzájemně propojené a existuje úroveň, na které jsou pozemské a galaktické duše vedeny stejným záměrem. Je to andělská úroveň. Každá duše je v nejhlubším jádru andělem (poslem). Na andělské úrovni galaktičtí válečníci i pozemské duše souhlasili, že se zúčastní kosmického dramatu. Galaktický zásah pomohl Zemi stát se tavícím kotlem, kterým měla být, a také přinesl počátek nového typu vědomí uvnitř galaktických válečníků. To způsobilo konec stádia jejich ega, konec jejich dospělosti a přineslo počátek něčeho zcela nového.

Intergalaktické války dosáhly mrtvého bodu předtím, než Země vstoupila do této "hry". Bitva byla obnovena a přenesena na Zemi. Tímto krokem se ale začalo v galaktickém vědomí něco měnit. Čas galaktických válek byl u konce. Ačkoli galaktické duše zůstávaly na Zemi s lidstvem aktivně spojeny, pomalu ustupovaly do role pozorovatele. V této roli si začaly uvnitř svého bytí uvědomovat určitý druh únavy a cítily uvnitř sebe prázdnotu. I když boje a válčení pokračovalo, už je to nefascinovalo tolik jako dřív. Začaly si pokládat filozofické otázky: jaký je smysl mého života; proč neustále bojuju; skutečně mě dělá moc a síla šťastným? S přibýváním těchto otázek jejich únava z válek rostla. Galaktičtí válečníci tak postupně dosáhli konce své fáze ega. Přemístili energii svého ega a boje o moc na Zemi, na místo, které bylo této energii ještě energeticky otevřeno, protože lidské duše v té době zrovna vědomí stádia ega začínaly prozkoumávat. Ve vědomí galaktických válečníků vznikaly pochyby a oni vstoupili do transformační fáze, která má následující charakteristiky:

1. Nespokojenost s tím, co nabízí vědomí založené na egu, touha po něčem jiném (začátek).
2. Uvědomění si svých vazeb na vědomí založeném na egu, rozpoznání a opuštění emocí a myšlenek, které s tím souvisí (prostředek konce).
3. Nechat staré energie založené na egu uvnitř sebe zemřít, zbavení se ochranného obalu a stát se novým "Já" (konec).
4. Probuzení vědomí založeného na srdci, motivovaného láskou, svobodou a pomáhání ostatním v jejich přeměně.

Tyto čtyři kroky označují přeměnu vědomí založeného na egu k vědomí založeném na srdci. Pamatujte prosím na to, že jak Země, tak i lidstvo i galaktické říše touto fází prochází, pouze ne současně. Planeta Země nyní prochází krokem 3. Mnoho z vás pracovníků Světla jste u třetího kroku taktéž, v souladu s vnitřním procesem Země. Někteří z vás stále bojují s krokem 2 a jsou zde i tací, kteří dorazili do bodu 4 a zakouší potěšení srdečné radosti a inspirace. Velká část lidstva však vůbec netouží opustit vědomí založené na egu. Stále ještě nevstoupila do fáze přeměny. Není to něco, co bychom měli soudit, kritizovat nebo se nad tím rmoutit. Zkuste se na to dívat jako na přirozený proces, jako je růst rostlinky. Nesoudíte rostlinku za to, že je pupenem namísto plně rozkvetlého květu. Činit morální soudy nad destruktivními následky vědomí založeného na egu je ve vašem světě způsobeno nedostatkem spirituálního pochopení a co víc, oslabuje to vaši vlastní sílu, protože zlost a frustrace, které někdy cítíte, nemohou být transformovány do něčeho činorodého. Pouze vás vyčerpávají a oslabují vaši vlastní úroveň vibrací. Zkuste se na věci podívat s patřičným odstupem.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – konec stádia ega pracovníků Světla

07.01.2020

Rychlá navigace: