Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – pracovníci Světla se rozhodli přijmout nelehký úkol...

20. část

Vy, pracovníci Světla, na konci svého stádia ega, jak již bylo zmíněno, jste spolu s dalšími galaktickými říšemi zasahovali do vývoje lidstva, když vznikala podoba moderní lidské bytosti. Jakmile jste začali hrát hru pozorovatele, přestalo vás bojování bavit. Moc, po které jste tak dlouho toužili, skončila typem dominance, která zničila jedinečné a individuální vlastnosti, protože jste nakonec vše ovládli. A tak už nemohlo do vaší reality vstoupit nic nového. Zničili jste vše, co bylo "jiné". Tento způsob jednání učinil brzy vaši realitu statickou a předvídatelnou. Jakmile jste si uvědomili prázdnotu boje o moc, otevřelo se vaše vědomí novým možnostem a vznikla touha po něčem jiném. Tak jste absolvovali 1. krok přeměny k vědomí založenému na srdci. Energie ega, které mohly po věky svobodně vládnout, se usadily a daly prostor něčemu jinému. Ve vašich srdcích se probudila nová energie, křehká jako květina. Jemný a tichý hlas s vámi začal mluvit o domově, o místu, které jste kdysi znali, ale časem na něj zapomněli. Pocítili jste uvnitř stesk a stejně zároveň uvnitř nesli bolestnou vzpomínku na ráj, který jste zanechali za sebou. Když jste vstoupili do vědomí fáze ega, tato bolest byla stále uvnitř vás. To, co jste se snažili dělat, bylo zaplnit toto prázdné místo ve svém srdci mocí. Hledali jste naplnění ve hře o moc, v boji a v získávání vítězství.

Moc je energie, která nejvíce vzdoruje jednotě. Propadnutím touze po moci se izolujete od ostatních. Bojem o moc se ještě více vzdalujete od domova a od vědomí jednoty. Na dlouhou dobu vám byla skryta skutečnost, že vás moc vede pryč od přirozenosti a od domova, místo toho, aby vás k němu přibližovala. Je to tak, protože moc je silně protkána iluzemi. Moc může naivním a nezkušeným duším snadno skrýt pravdu a svou nevlídnou tvář. Moc vytváří iluzi hojnosti, naplnění, poznání a dokonce lásky. Stádium ega je neomezeným zkoumáním všech oblastí, které moc skýtá: vítězství, ztráty, boje, dominance, manipulace, být pachatelem i obětí. Během této fáze zkoumání je duše na vnitřní úrovni trhána na kusy. Vývojové stádium ega způsobuje útok na celou integritu duše. Integritou rozumíme přirozenou jednotu a celistvost duše. S vědomím, založeném na egu se duše dostává do stavu schizofrenie, topí se v chaosu a ztrácí svou nevinnost. Na jedné straně duše bojuje a vítězí; na straně druhé zjišťuje, jak je špatné ničit a škodit ostatním lidským bytostem. Není to špatné podle nějakého objektivního práva či soudce, ale duše sama podvědomě ví, že dělá něco, co je v kontrastu s její vlastní božskou přirozeností. V samotné povaze její vlastní božské podstaty je tvořit, pomáhat, dávat život a ne škodit, využívat ostatní a ničit. Zatímco duše usiluje o moc ve vnějším světě, zevnitř roste sžírající pocit její bezcennosti.

Stádium vědomí založené na egu je přirozeným evolučním stupněm duše na cestě. Ve skutečnosti zahrnuje kompletní prozkoumání jednoho aspektu bytí duše a to vůli. Vaše vůle představuje most mezi vnitřním a vnějším světem. Vůle je ta část vás samých, která soustřeďuje energii vaší duše do hmotného světa. Vůle může být inspirována touhou po moci nebo touhou po jednotě. To záleží na stádiu vašeho vnitřního uvědomění. Když duše dosáhne konce stádia ega, vůle se více a více stává prodloužením srdce. Ego nebo osobní vůle není zničena, ale plyne v souladu s moudrostí srdce a inspirací. V tomto bodě ego radostně přijímá srdce jako svého duchovního průvodce.

Přirozená celistvost duše se obnoví, když dorazíte do 2. kroku své evoluční transformace a to z vědomí založeného na egu, k vědomí založenému na srdci. Najednou ucítíte upřímnou touhu napravit to, co jste v hluboké minulosti udělali na Zemi špatně. Uvědomujete si své zvrácené zacházení s lidskými bytostmi na Zemi a i to, že jste pomáhali zabraňovat jejich svobodnému projevu a vývoji. Uvědomujete si, že jste se prohřešili proti samé podstatě života tím, že jste se ho snažili manipulovat a kontrolovat podle svých potřeb.

Tak jste se inkarnovali do lidských těl, abyste napravili své činy ze své egoistické fáze duše a také proto, abyste pomohli vyprostit lidské bytosti z pout strachu a omezení, která jim přinesla do života mnoho zla a temnoty, protože jste cítili, že byste mohli v tomto ohledu mnoho pro lidi vykonat a také proto, abyste mohli transformovat lidská stvoření zevnitř těl, jejichž genetická omezení byla částečně vytvořena vámi samotnými.

Duše, které přišly na Zemi s tímto posláním, si naplánovaly šířit Světlo do svých v minulosti manipulovaných výtvorů (Z tohoto důvodu jsou takové bytosti nazývány Pracovníky Světla). Tak došlo k tomu, že jste se rozhodli přijmout tento nelehký úkol a znovu se zaplést do celé série pozemských životů z palčivého pocitu zodpovědnosti a ze srdečné touhy vzít na sebe toto karmické břemeno, abyste konečně mohli zcela propustit svoji minulost.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – pracovníci Světla se rozhodli přijmout nelehký úkol...

08.01.2020

Rychlá navigace: