Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – galaktické kořeny duší pracovníků Světla

18. část

Předtím, než se duše pracovníků Světla inkarnovaly na Zemi do lidských těl, obývaly několik hvězdných systémů. V rámci tří-fázového vývoje vědomí zde strávily velkou část své dospělosti. V této fázi prozkoumávaly vědomí založené na egu a všechny otázky spojené s mocí. Bylo to stádium, ve kterém prozkoumávaly temnotu a ve kterém značně zneužívaly svoji moc. V tomto galaktickém stádiu byli pracovníci Světla spolutvůrci lidské bytosti tak, jak se vyvíjela. Stejně jako ostatní galaktické síly měli i oni zájem na využívání člověka jako loutky, aby získali vedoucí postavení v ostatních částech Vesmíru. Je těžké popsat všechny techniky, které galaktické síly používaly ve svých bitvách, neboť se nedají srovnat s ničím, co znáte ve vašem světě, přinejmenším ne v rozsahu, do kterého je zdokonalily. Galaktická válečná technologie byla v zásadě postavena na nematerialistické vědě o energii. Využívaly moc psychiky a věděly, že vědomí tvoří fyzickou realitu. Jejich metafyzika byla mnohem sofistikovanější, než všechny materialistické pohledy a pojetí vašich současných vědců. Protože vaše vžité "vědecké" pojetí vnímá vědomí jako výsledek materiálních procesů namísto opaku, nemůže probádat tvořivé a kauzální síly mysli.

V kromaňonském věku zasahovaly duše pracovníků Světla do přirozeného vývoje člověka na genetické úrovni. Měli byste tento genetický zásah chápat jako proces manipulace, mířený seshora dolů. Tehdy vtiskly lidskému mozku/vědomí jisté myšlenkové formy, které ovlivnily buněčnou vrstvu organismu. Důsledek těchto mentálních otisků byl ten, že do lidského mozku byl instalován robotický mechanický prvek, který odebral lidské bytosti část přirozené síly a sebeuvědomění. Byl to umělý implantát, který učinil člověka vhodnějším a poddajnějším nástrojem pro mimozemské strategické cíle. Zásahem do vývoje života duše na Zemi takovým způsobem byl porušen přirozený běh věcí. Tehdy nebyla respektována integrita pozemských duší, které obydlily vyvíjející se lidský druh. Svým způsobem byly tyto duše oloupeny o svou čerstvě získanou svobodnou vůli. Nikdo sice nemůže žádné duši ukrást svobodnou vůli, jak jsme již řekli, avšak v praxi vzhledem k mimozemské nadřazenosti na všech úrovních ztratily pozemské duše významně svoji schopnost i smysl pro svobodné rozhodování. Pracovníci Světla tehdy nazírali na lidské bytosti jako na své nástroje, v podstatě jako na věci, které jim pomáhaly dosahovat jejich cíle. V této fázi nebyli připravení respektovat hodnotu života a nerozpoznávali v druhých bytostech (zejména ve svých nepřátelích nebo otrocích) živou duši, jakou byli oni sami.

Nyní nemá žádný smysl o tomto ději vyjadřovat jakékoli soudy, neboť vše bylo součástí velkolepého a hlubokého vývoje vědomí. Na nejhlubší úrovni neexistuje žádná vina, jen svobodná vůle. Neexistují žádné oběti, žádní pachatelé, ale ve skutečnosti je vše pouze zkušenost. Vy, duše pracovníků Světla, které jste kdysi používaly tyto temné způsoby útisku, jste se za své činy soudily velmi přísně. Dokonce i nyní nesete uvnitř hluboký pocit viny, kterého jste si částečně vědomi jako pocitu, že nejste dost dobří v čemkoli, co děláte. Tento pocit ale pochází z nedorozumění. Je důležité pochopit, že pracovník Světla není tím, kterým jednoduše jste nebo nejste. Je tím, čím se stáváte, když jdete cestou poznání, když zakoušíte Světlo i Temnotu. Jste Světlo i Temnota. Kdybychom vás měli nyní pojmenovat, nazvali bychom vás, namísto pracovníků Světla, Kristovskými dušemi.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – galaktické kořeny duší pracovníků Světla

06.01.2020

Rychlá navigace: