Souvislosti, které všude nenajdete

Snaha po osvobození je nemyslitelná bez lásky a celkové mohutnosti člověka

Racionální člověk vůbec nechápe, o jaké "osvobozování" by tady mělo jít. Jenom celková mohutnost člověka a zpozorovaná rozpornost hodnot Pravdy a Světla ve světském prostředí dokážou vzbudit tu "sílu bódhi", sílu probuzenosti. Tato síla bódhi je neodmyslitelná od čistoty a dokonalosti, ale také od soucitu a spoluúčasti.
"Káma" je v sanskrtu – "láska", jež znamená žádostivost, chtivost a lačnost po nejrůznějších požitcích a souvisí se ziskuchtivostí, s hrabivostí a s podstatou kapitalismu. Potom známe v sanskrtu termíny "anukalpa" nebo "dayá", které vyjadřují úplně jiný druh lásky! To je ta pravá láska, řecky "agapé", láska probuzená, která skutečně miluje, chrání a neublížila by nikdy nikomu a ničemu. Tyto dvě "lásky" jsou zcela v přímém protikladu!
Přestože na každém "veřejném domě" je halasně propagována "láska" a tepe tam červené neonové srdce, tak je jasné, že to je absolutní podvod, a že se jedná o něco zcela jiného a ne o lásku. Zasvěcení lidé moc dobře vědí, jak se ta spodní síla "prakrti" umí propagovat a jakým způsobem pracuje s neprobuzeným člověkem. Je zcela jedno, když to reklamní srdce máme na bordelu nebo na Pražském hradu, pokud je to srdce jen komerčním chtonickým symbolem, a ta údajná láska pak proniká vtíravě jako reklama k lidem, jako pouhá žádostivost a prostupuje celou společností.
Tak je naivní, uhranutý člověk zneužíván, temným principem, ať už ho nazýváme Mára, Demiurgos, Pán světa, prakrti, nebo védsky Vrtra či Jahve. Má desítky jmen a jedním z nich je i výraz "Bůh", prostřednictvím něhož se manipulátoři dostávají líbivým a sladkým způsobem člověku na kobylku. A člověk, aby se tomuto tlaku ubránil, se potřebuje opřít o toho svého vnitřního "Buddhu", potřebuje vybudit v sobě tu "Probuzenost" a zapnout ten motor své vnitřní síly, protože jinak bude stále strháván a lákán pouze k té světské síle, síle povrchnosti, podvodu a bude nevyhnutelně ztracený.
Všechna Buddhova slova v nejstarších sútrách Pálijského kánonu jsou formována s obrovskou láskou a ta je cítit za všemi jeho slovy. Tato jeho srdečná slova jsou doslova bránou, kterou musí každý čtenář projít, aby tomu textu porozuměl. Ten, kdo tyto texty čte ale pouze rozumově a racionálně, hledá chladnokrevně jen poučky, tak se nikam nedostane a nic nepochopí.

Snaha po osvobození je nemyslitelná bez lásky a celkové mohutnosti člověka

04.01.2023

Rychlá navigace: