Souvislosti, které všude nenajdete

"Ameša spenta" – "Nesmrtelní svatí" jsou v Yašně uctívání zároveň s Ahurou Mazdou

Peršané vytvořili systém obrany člověka, ve kterém se veškerá světská moc odvozuje z moci haomy – dokonalého duchovního Člověka. Párský Ahura Mazda je v perském učení obklopen družinou kvalit a hodnot, která se nazývá "Ameša spenta", "Nesmrtelní svatí", kteří jsou v Yašně uctíváni zároveň s Ahurou Mazdou.
První hodnotou je "Vohu Mano", což se překládá buď jako Člověk s velkým Č, nebo "Dobré smýšlení", je duchem dobrého smýšlení a každý dobrý člověk dobře ví, co si má pod tím představit.
Druhá věčná svatá hodnota – "Ášam vahištam" se překládá jako "Nejvyšší čistota".
Třetí Ameša spenta se nazývala "Kšatram vairyam", což bývá překládáno jako "Dobré lidské pole", což znamená právě ten životodárný, vykřesaný světelný prostor.
Čtvrtá věčná hodnota, je jako jediná ženského rodu a nazývá se "Spenta armaiti" nebo také "Dokonalá moudrost". Je známá z pozdější gnoze, jako "Hagia Sofia" nebo se v maháyánověm buddhismu nazývala – "pradžňa paramitá".
Další parskou duchovní kvalitou či hodnotou je "Hauravat" a překládá se jako "Úplnost", "Celistvost", což je v podstatě védské "har-vat" – "to naplněné Harim".
Poslední hodnotou je "Ameretat", což znamená zcela jednoznačně – "Nesmrtelnost".

Tyto hodnoty nebo kvality jsou ve své podstatě jako "bohové". Obklopují Ahuru Mazdu a my bychom je tak měli chápat. Jim Pársové přinášeli oběti, sloužili jim, skrze ně žili a ještě dnes mnozí žijí.

'Ameša spenta' – 'Nesmrtelní svatí' jsou v Yašně uctívání zároveň s Ahurou Mazdou

24.12.2022

Rychlá navigace: