Souvislosti, které všude nenajdete

Biblickým židokřesťanstvím bylo v roce 533 zrušeno karmické vidění světa

Další důležitý bod, u kterého je zapotřebí se zastavit, je ta skutečnost, že biblickým židokřesťanstvím bylo výslovně zrušeno karmické vidění světa. To je naprostá zkáza a tuto likvidaci původního karmického vidění světa můžeme na primitivní, laické úrovni nazvat "odmítáním zákona příčiny a následku". Na etické úrovni to mělo ještě daleko hlubší a devastující účinek, protože se v duchovní škole žije pro toho duchovně chápaného "Člověka", kterého jsme součástí. Zrušení karmického vidění světa je velmi silným nabouráním smyslu lidského života. A došlo k tomu prostřednictvím bible, což je jednoznačné a neoddiskutovatelné, takže tuto skutečnost můžete uvést v jakékoliv argumentační diskusi s ortodoxními křesťany jako velmi pádný argument něčeho špatného, co křesťanství zapříčinilo. Život pro blaho a rozvoj Člověka byl nahrazen údajně "spásným" zabitím tohoto Člověka!
Konstantinopolský koncil v roce 533 přímo zrušil indické "stěhování duší", tedy učení, které právě karmické působení propagovalo. Do té doby ještě v raném gnostickém křesťanství platilo toto indické učení do té míry, že se s ním setkáváme nejenom v gnostických spisech, ale dokonce (ovšem pouze "mezi řádky") i v Novém zákonu, kde biblický Ježíš i apoštol Pavel mluví tak, že z toho logicky vyplývá, že oba zastávají učení o stěhování duší.
Všichni, kteří jsou materialisticky vychováni a nevyrostli v žádné duchovní škole, a kteří se chovají alespoň z valné části morálně, eticky a slušně jsou vlastně velcí idealisté, protože k tomu podle naší materialistické a darwinistické výchovy vlastně nemají sebemenší důvod. Neexistuje totiž žádné učení o stěhování duší, o odplatě činů v následujících životech a my jsme tu tedy prostě jenom od zrození do smrti. Prakticky nás nabádá k tomu, abychom si co nejvíce užili a, nahamounili co nejvíce statků a moci. V rámci takovéto masívní ideologické nasměrovanosti je pak každý slušný člověk v dnešní době hrdina, který jde se svým vnitřním přesvědčením proti duchu celé mocné židokřesťanské kultury té velkopěstírně židokřesťanských "kajícných hříšníků".

Biblickým židokřesťanstvím bylo v roce 533 zrušeno karmické vidění světa

21.12.2022

Rychlá navigace: