Souvislosti, které všude nenajdete

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 29: Židovství ničí originál a nahrazuje ho jeho kopií

(29. díl)

Podle židovské knihy moudrosti Kohalet, židovský bůh času vnímá moudrost jako sběratelství a přisvojuje si vše, co bylo a vše co vznikne a co kdo řekl, ať už to je Ind, Egypťan či Řek. Židé sbírají vše, co kdo vymyslel a dávají to do jednoho pytle, pak vše zamíchají a najednou je všechno jejich a Jahveho. Pak o tom již mluví jako o moudrosti židovské. Židé si přisvojili všechny moudrosti světa stejně, jak to dělal Jára Cimrman, který také tvrdil, že vše vynalezl a potom všem jen radil. Totéž udělalo také Aztécké náboženství, které si přisvojovalo všechny bohy národů, které dobylo. Dalším materialistickým prvkem židovského náboženství je popírání zákona karmy, zákona příčiny a následku a důležitost morálky. Člověk podle jejich filosofie může uspokojovat jakékoli svoje potřeby a nemusí se ohlížet na nějakou etiku či morálku, protože uctívání těchto hodnot podle nich vůbec nevede k lepšímu osudu. Je jasné, že pokud lidé budou sloužit Pánu zla, nemůžou se chovat jinak, než jak se chová jejich bůh. Pokud půjdou jen za svým prospěchem, tak ten jejich chtonický bůh je na této cestě bude povzbuzovat. Jestli se člověk ve svém srdci přikloní k tomu, že svět je zlý a ovládá ho Pán temnot, kterému musíme sloužit, zákonitě se stane také zlým. Tato chtonická koncepce naprosto rozbíjí morálku Člověka a úplný základ lidskosti. Pokud se člověk rozhodne, že bude sloužit Světapánovi hmoty, tak ztratí kontakt se svým vyšším vědomím, vymění svou duchovní podstatu jen za tělesnou a doslova se mu zbortí pevná půda pod nohami a on se postupně stane chvějící se třtinou ve větru.

Ze všech kultur uctívajících spodní sílu Hada je princip záměny pravého za levé, horního za dolní, vnitřního za vnější, čestného za podvodné či upřímného za klamné, nejlépe a nejzřetelněji rozpracován v židovství. Zde se totiž téma převrácenosti a záměny všeho velkého, ušlechtilého a lidského za malé, kriminální a hříšné stalo proklamovaným a všeobecně velebeným posvátným principem, takže je možné ho i dobře studovat. Z tohoto důvodu se také prastarý indický symbol střední čakry, který znázorňuje místo, kde se horní proud prány mísí se spodním proudem hadí síly kundalíni – coby symbol míšení všeho dolního s horním, stal právě výsostným znakem židovství – Davidovou hvězdou. Židovská víra a náboženství se plně zaměřila na proces záměny všeho vyššího a originálního za spodní a sekundární. Smyslem chtonismu je totiž zničit vše originální a nahradit to kopiemi. Prvorozenství (originál) je zde jako to nebezpečné odmítáno a haněno. Chtonické božstvo přikazuje všem svým vyznavačům, že vše prvorozené musí být k poctě tohoto božstva zničeno, chtějí-li mu sloužit.

Znakem chtonismu a tím také židovství je úcta k Měsíci a ne ke Slunci. Tuto jejich základní orientaci vyjadřuje i židovský měsíční kalendář. Židé nevzhlíží ke Slunci, k pravému zdroji světla a tepla, ale jejich mysl, vědomí a pozornost je zaměřena na jeho noční zrcadlový odlesk, na Měsíc. Podle moudrosti židovské kabaly je také stříbro, kov reprezentující Měsíc, nadřazeno zlatu, kovu slunečnímu. V lunetických kultech, tedy i v židovství, které nevnímá horní sluneční polovinu světa, se proto den stává nocí a noc dnem, tma světlem a světlo tmou, všechno horní dolním a všechno podzemní zase nebeským. Právě proto začíná také židovský den večerem a židovský rok podzimem. Tma je zde přímo hledaným životním prostředím. A protože pravá je levou a levá pravou píší židé zrcadlově a převráceně, zprava doleva. Ale tím nejdůležitějším je sám smysl řečeného slova, které je u židů náboženským negativem Védy. Slovo, které otvírá život a budoucnost je zde chápáno přesně obráceně jako posvátná a spásná lež. Jen v rámci takto převráceného myšlení a cítění je možné, aby smrt nevinného zvířete nebo dokonce čistého člověka (Ježíše Krista) a jejich prolitá krev se mohla stát počáteční oslavou rozpuku jara a spásy. Lunetická převrácenost má totiž život za smrt a smrt zase za život, dokonce za život věčný.

Více v knize: Osvoboďte zakletou princeznu, svoji duši

Osvoboďte zakletou princeznu – svoji duši 29: Židovství ničí originál a nahrazuje ho jeho kopií

12.04.2020

Rychlá navigace: