Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – zabloudění pracovníků Světla

12. část

Pracovníci Světla si mohou stýskat po domově duchovních sfér a cítí se na Zemi jako cizinci. Hluboce uznávají a respektují život, který se často projevuje jako náklonnost ke zvířatům a zájem o životní prostředí. Ničení částí zvířecích a rostlinných říší lidstvem na Zemi u nich vyvolává hluboké pocity ztráty a smutku. Jsou dobrosrdeční, citliví a empatičtí. Těžko se vypořádávají s agresivním chováním a obecně prožívají obtíže, když se mají postavit sami za sebe. Mohou být zasnění, naivní či vysoce idealističtí, stejně jako nedostatečně ukotvení, tj. praktičtí. Jelikož mohou snadno přebírat negativní emoce a nálady od lidí kolem, je důležité, aby pravidelně trávili i čas o samotě. To jim umožní rozlišit mezi pocity vlastními a jiných. Potřebují čas o samotě, aby se dokázali spojit se svým nitrem a s Matkou Zemí. Žili mnoho životů, ve kterých byli hluboce spojeni se spiritualitou či náboženstvím jako mniši, jeptišky, poustevníci, duchovní, čarodějové, šamani, kněží, kněžky apod. Byli těmi, kteří poskytovali most mezi viditelným a neviditelným, mezi každodenním životem na Zemi a tajemnými říšemi posmrtného života i říšemi Boha. Pro plnění této role byli často pronásledováni. Mnoho z vás, kteří jste pracovníky Světla bylo odsouzeno k pranýři za dary, které jste dostali do vínku. Trauma z pronásledování zanechalo hluboké stopy v paměti vaší duše. V současnosti se to může jevit jako strach z úplného zakotvení, tj. strach být skutečně přítomen, poněvadž si podvědomě pamatujete brutální útoky na to, kým jste byli. Pracovníci Světla mohou být dostiženi stejnými stádii nevědomosti a iluzí jako kdokoli jiný. Ačkoli začínají z jiného výchozího bodu, jejich schopnost projít skrze strach a iluze, aby dosáhli osvícení, může být blokována mnoha faktory. (Osvícením máme na mysli stádium bytí, ve kterém si uvědomujete, že vaše podstata je Světlo a že jste schopni si kdykoli toto Světlo zvolit.) Jedním z faktorů blokujících cestu k osvícení je pro pracovníky Světla fakt, že nesou těžké karmické břemeno, které je může vést k tomu, že na dlouhý čas sejdou z cesty. Jak jsme dříve uvedli, toto karmické břemeno souvisí s rozhodnutími, které v souvislosti s lidstvem učinili v dobách, kdy bylo lidstvo ještě v počátečním stádiu. Všichni nyní žijící pracovníci Světla si přejí napravit některé ze svých chyb z minulosti a vzkřísit to, co bylo kvůli těmto chybám zničeno.

Jakmile pracovníci Světla překonají své karmické břemeno a uvědomí si, že jsou v jádru bytostmi Světla, začnou pomáhat druhým, aby nalezli svá vlastní skutečná "Já". Nejdříve ovšem musí projít tímto procesem sami. To obecně vyžaduje velkou odhodlanost a vytrvalost na jejich vnitřní úrovni, protože všechny lidi i je společnost krmí dezinformacemi, temnými hodnotami a úsudky, které jdou často proti jejich vlastní přirozenosti. Proto se mnoho pracovníků Světla ztratí a skončí ve stádiích sebepochybování, sebezapírání a dokonce v depresích a beznaději. Děje se to tak proto, že nemohou zapadnout do nastoleného způsobu života a chybně usoudí, že je chyba v nich a že je s nimi něco v nepořádku. Pracovník Světla musí v tomto bodě přestat hledat příčinu z vnějšku: u rodičů, u přátel či ve společnosti. Vy všichni, co slyšíte toto poselství, budete muset jednou udělat obrovský skok ke skutečnému zplnomocnění, což znamená, že začnete doopravdy věřit sami sobě, vážit si sami sebe a budete jednat na základě svých přirozených sklonů a vnitřního vědění. Pobízíme vás k tomu, abyste tak učinili, a ujišťujeme vás, že budeme s vámi na každém kroku vaší cesty stejně tak, jako vy tu budete v nepříliš vzdálené budoucnosti pro ostatní, kteří půjdou vlastními cestami.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – zabloudění pracovníků Světla

31.12.2019

Rychlá navigace: