Souvislosti, které všude nenajdete

Jeshua – pracovníci Světla

11. část

Pracovníci Světla jsou duše, které nesou silnou vnitřní touhu šířit Světlo, poznání, svobodu a lásku na Zemi. Cítí to jako své poslání. Často jsou přitahováni k duchovní činnosti a k nějakému druhu terapeutické práce. Pracovníci Světla velmi hluboce pociťují své poslání a díky tomu se často cítí být jiní než ostatní lidé. Prožíváním různých překážek na své cestě je život provokuje, aby našli svou vlastní jedinečnou dráhu. Pracovníci Světla jsou téměř vždy spíše samotáři, kteří nezapadají do standardních sociálních struktur. Mohl by vzniknout pocit, že jsou nějak nadřazení ostatním, ale celá tato myšlenka je proti podstatě, smyslu a poslání pracovníka Světla. Přijímat je jako nadřazené a autoritativní bytosti by blokovalo váš růst ke svobodnému a milujícímu vědomí. Pracovníci Světla nejsou ani lepší či vyšší, než kdokoli jiný. Jednoduše mají jen jinou historii než ti, kteří do této skupiny nepatří. Díky své specifické historii, mají jisté psychologické rysy, které je jako skupinu odlišují. Každá duše se v jistém stádiu rozvoje stane pracovníkem Světla, tudíž označení pracovník Světla není vyhrazený jen omezenému počtu duší. Pracovníci Světla nesou uvnitř sebe schopnost dosáhnout duchovního probuzení dříve než ostatní lidé. Nesou uvnitř sebe semínka prudkého duchovního procitnutí a díky tomu se může zdát jejich vývoj rychlejší než vývoj většiny lidí, pakliže se tak rozhodnou. Tyto duše jsou starší než většina přítomných duší inkarnovaných v této chvíli na Zemi. Tento starší věk by měl být chápan spíše ve smyslu zkušeností než času. Pracovníci Světla před inkarnováním na Zemi a započetím svého poslání dosáhli jistého stádia osvícení. Vědomě si vybrali, že vkročí do karmického kola života a prožijí všechny formy zmatení a klamů, které s tím souvisí. Dělají to proto, aby plně pochopili pozemskou zkušenost. Tohle jim také umožní splnit svoje poslání. Jedině díky tomu, že si sami projdou všemi fázemi nevědomosti a iluzí, získají nakonec pracovníci Světla různé nástroje k tomu, aby pomohli ostatním dosáhnout stavu skutečného štěstí a osvícení. Proč se pracovníci Světla drží tohoto upřímného poslání pomáhat lidstvu a podstupují riziko, že se po celé věky ztratí v těžkostech a zmatku pozemského života? Má to spojitost s galaktickým typem karmy. Pracovníci Světla stáli při zrození lidstva na Zemi. Podíleli se na stvoření člověka. Byli spolutvůrci lidstva. V procesu tvoření učinili volby a jednali způsoby, kterých později hluboce litovali. Nyní jsou zde, aby odčinili svá dřívější rozhodnutí.

Duševní charakteristiky pracovníků Světla: Od svých raných životů pociťují, že jsou jiní. Často se cítí izolováni od ostatních, osamělí a nepochopení. Často se z nich stanou individualisté, kteří musí najít v životě svoji vlastní jedinečnou cestu. Pociťují problémy doma, v tradiční práci a společenských strukturách. Pracovníci Světla jsou přirozeně anti-autoritativní, což znamená, že přirozeně vzdorují rozhodnutím či hodnotám založeným výhradně na moci či hierarchii. Cítí hlubokou potřebu naplnit své poslání zde na Zemi. Jsou přitahování k pomoci lidem jako terapeuti či učitelé. Mohou být psychology, léčiteli, zdravotními sestrami atd. I když se jejich profese přímo netýká pomoci lidem, záměr přispět vyššímu dobru lidstva je u nich jasně přítomen. Jejich životní vize je zabarvena spirituálním smyslem toho, jak spolu všechny věci souvisí. Uvnitř si vědomě či nevědomě nesou vzpomínky na ne-pozemské sféry Světla.

Jeshua skrze Pamelu Kribbe: www.jeshua.net, www.jeshua.cz

Jeshua – pracovníci Světla

30.12.2019

Rychlá navigace: